« Najít podobné dokumenty

Obec Košátky - Návrh závěrečného účtu obce Košátky za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosatky za rok 2023
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_066426/2023/KUSK
Čj.: 002620/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
KOŠÁTKY
IČ: 00509256
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
08.01.2024 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 22.05.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Košátky
Košátky 4
294 79 Kropáčova Vrutice
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
XXXXX XXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.Zuzana Svobodová
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
XXXX XXXXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104424/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o...
Výkaz pro hodnocení plněné rozpočtu k 31.12.2023 Obec Košátky (1)
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
OBEC KOŠÁTKY
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023 sestavený v Kč ke dni 31.12.2023
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 00509256
<br> Název Obec Košátky Ulice Košátky 4 Obec Košátky Pošta 294 79
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 326 393 294 E-mail obec©obec-kosatky.cz Web 3 \V\\_.t_)l_)ý€_£_“-li_0_$ílllš\'.g
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1) Plnění rozpočtu obce Košátky V roce 2023
<br> 2) Financování V roce 2023
<br> 3) Peněžní fondy V roce 2023
<br> 4) Majetek V roce 2023
<br> 5) Vyúčtování finančních vztahů (krajů,obce,DSO a vnitřní převody) V roce 2023
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond) V roce“ 2023
<br> 7) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem V roce 2023
<br> 8) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> 9) Hospodářská činnost obce Košátky V roce 2023
<br> 10) Návrh zastupitelstva obce Košátky na usnesení k závěrečnému účtu obce Košátky za
<br> rok 2023
<br> 1/7
<br> Závěrečný účet obce Košátky za rok 2023
<br> 1) Plnění rozpočtu obce Košátky
<br> Rozpis plnění daňových příjmů v roce 2023
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 600 000,00 657 000,00 656 837,45 109,47 99,98 0000 1112 Příjem Z,daně Z příjmů fyZiCkýCh OSOb placene 40 000,00 54 000,00 56 047,49 140,12 103,79 poplatnlky
<br> 0000 1113 Přfjřm Z daně z přÍÍmĚl fyZÍCkýChPSOb vybírané 100 000,00 162 000,00 161 793,40 161,79 99,87 srazkou podle zvlastm sazby dane
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 800 000,00 1 172 000,00 1 172 057,87 146,51 100,00 Příjem z daně z příjmů právnických osob v
<br> 0000 1122 případech,kdy poplatníkemje obec,s Výjimkou 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 700 000,00 2 112 200,00 2 112 603,15 124,27 100,02
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 000,00 4 000,00 3 350,00 83,75 83,75 Příjem z poplatku...

Načteno

edesky.cz/d/9883536

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Košátky
19. 07. 2024
01. 07. 2024
24. 06. 2024
24. 06. 2024
22. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Košátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz