« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06439b.pdf
/2/7 l2/l08 LEGENDA ___.-,-_„-.-.<.> CETIN nová trasa SEK E CETIN nový nadzemní rozvaděč SDF Vypracoval: ng.IngridŽatnIková Název výkresu: caMpLus Kontroloval: XXXXX XXXXXXX ' :.<.> > ' X $$$/“"V prajem“ XXXXXXX Bebek Katastrální Sltuace č.1 „ „c.ET.| N.<.> Stupeň: DUR L ' Název stavby: FTI'X_M_SUPERB_BRBED1_Brno - com PLUS cz a.s."1%"311348 Bednářov_OK 11010-113982
<br> 4 s - ŠJ „„ _ „,302/1 47/12 (:s '“ Q = 296 ma “* 47/14 3 297 300 „„ um O.4 „„ “* 259/1 290.v.542 252/17 “„ a.: 251/1 539/1 -V-.<.> <.>,av uses 253" 270/1 277" 142 _,267 268 v 0.252/18." wa um ' ' 34/ 265/2 'A 102 3 l020/l “ a.252/2 ca: 024 846.V.SokowVO g.4; 1 l02 _.845 /4/ 06" A ou a 203/1 '“ w '“ 1030 0- 0 wa o.u,“v tu „7 1035 l034 [03] 1025 847 _ 848 1053 1046 1045 'U'".- o.“ZN.“Je 8 U a.1015 7< 550 o.*“ 1019 9'- um cau „„ /054.<.> 3 851/081 55 1061/2 1055 1057 - Š _ o._ 553 - 9.<.> 0- 0- 1015“ m 53 4/1 “"Z 0- ' 1027 1014 556,- — 1029 a _ ' 9: O.a a W 0.w ' - 0- m a a 555.557 1055/13 N ' 1032 “ na > 0.v “ '.<.> _ 3/5 “ na 859.10 4 3 /,0- '033 1012/13 o.* 555 /036 a “ _ 1055/14 1052/9 ' 0.:,W _ N o <.>,040 1012/3 % 95 u 1047 „_ F T,- 559/1 0.1052/7 1012/10.v.„„a M s '“ 1052/6 1012 „ 1012/2 'OIZ/I » 852" O- V \1 \\1 0- “ 1055/1 0.1012/9.v.1059/1 1056/1,43,3 1012/12 '“ o.l060/2 0 o.„„ 553 [osa/] [039/Í.[OIZ/4 _ 0- Ca C.566 O.Í048 “.<.> ; [OII/7 M 1052/2 0- 23 '043/ 5 “339/2 v 1010/1 o./05/ “i ' ' 1010/1 0.[052/3 043/6 “\ 103.2 [OIZ/ll 3 l/ ?,0/ " “ 1072 u 0- 1 \0"/ 1010346,17.0'10/ 12 car.; W“ 043/ [043/ F [?DIO/ | 3 u u ' ? Ž _.4 1055 [07] 0- / “ 1002 D -V- 9 lom/' 1073 „„ 16 043/ " Q „o|o/“5,C7059/ " 1005 1010/2 =,07 55 151 1011/1 IOII/ „.|O,5 a.25- % O.55/,5/5 u 1.; 5 50 A 100“ 1002 ' 13310/ 9 ' “ ].-> um “ ks 052/ 1004/ Q,<,> 1009 uns 5 _ Q_ u 0./007./089 1077 % 55/5 l055/2 lOO4/l M5156 5 ' '“,<.> “ 1000/2 0.1010/3 1075 * M - G_ 1011/ 003/1 '003 )90/1 l090/2 l079/I 1060/3 lOII/B „ /2 O.CJ ! 1090/3 % ÍOBO A) u.; I [008 una 87 _ % mmmenme „ 953 o.LEGENDA un: " 82 998 „„ (Ž _ o_.<.> 975 75 79 o_...
06439a.pdf
STAVEBNÍ ÚŘAD,MARIANSKE NAM <.>
<br> 2.3 m 13,617 00 B
<br> RNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MCBJlH/06439/2024/SÚ/Br SPIS.ZN.: S-MCBJiH/04211/2024/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX DS: xpthgB TEL.: XXX XXX XXX MOB: E—MAIL: josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 28.05.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha,kterou zastupuje společnost COM PLUS CZ a.s <.>,ICO 25772104,Nad Krocínkou 317/48,190 00 Praha
<br> (dále jen žadatel) dne 03.04.2024 podala a ve dnech 25.04.2024 a 16.05.2024 doplnila žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby komunikační sítě v rámci záměru:
<br> „FTTX_M_SUPRB_BRBED1_Brno - Bednářov_OK“
<br> (dále jen stavba) v pozemcích parc.č.47/11,1010/19,1011/7,1012/1,1060/3,1081/1,1081/5,1090/1,1105/1,1105/5,2050/3 v katastrálním území Horní Heršpice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje: - Předmětná stavba řeší výstavbu nového podzemního komunikačního vedení <.>
<br> Popis záměru a umístění stavby: Stavba bude souvisle propojena se stávající sítí komunikačního vedení,u které dojde k výměně ve stávajících trasách a není součástí tohoto řízení <.>
<br> V rámci nového komunikačního vedení bude umístěno 8 ks vnějšího optického rozvaděče SDF o velikosti 1600 x 550 x 350 mm (dále jen rozvaděč) <.>
<br> - V pozemku parc.č.47/11 k.0.Horní Heršpice bude umístěno celkem 14,9 m komunikační sítě a 3 ks rozvaděč.Část komunikační sítě bude při severní hraně pozemku parc.č.1030 k.ú.Horní Heršpice ve vzdálenosti 5,5 m od severozápadního rohu pozemku parc.č.2016 k.ú.Horni Heršpice a 6,8 rn od jižní hrany pozemku parc.č.47/1 k.0.Horní Heršpice v délce 3,4 m,část komunikační sítě bude při severní hraně pozemku parc.č.1061/1 k.0.Horní Heršpice ve vzdálenosti 6,9 m od západní hrany pozemku parc.č.47/7 k.0.Horní Heršpice a 1,6 m od jižní hrany pozemku parc.č.47/1 k.ú.Horní Heršpice v délce 5,8 m,část komunikační sítě bude ve vzdálenosti 3,4 m o...

Načteno

edesky.cz/d/9866560

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz