« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení
Č.j.: MSNS/5532/2024/OŽP-2,ze dne 28.5.2024 Spis.zn.231.2
Strana 1 (celkem 6) Sk.zn.A/5
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
Č.j.: MSNS/5532/2024/OŽP-2 Vyřizuje: Ing.XXX XXXXX
Světlá nad Sázavou dne: XX.X.XXXX Telefon: 569 496 645
<br> E-mail: borek@svetlans.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení,upuštění od ústního jednání
<br> Obec Dolní Město (IČO 00267376),se sídlem Dolní Město 93,582 33 Dolní Město,podala dne
22.3.2024 u Městského úřadu Světlá nad Sázavou,odboru životního prostředí,žádost o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě vodního díla:
<br> „Intenzifikace vodovodu Dolní Město“
SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový vodovod Želivka-Podmoklany
<br> na pozemcích parc.č.st.360/1,287/1,300,330/11,333,334/1,334/2,335/1,335/10,337/1,338/2 <,>
340/1,340/2,342/1,342/5,342/6,350,351,352,355,361,1869,1871,1895,1924/1,1925,2075 <,>
2096,2105/1,2105/2,2106/8,2775/1,2787,2813,2823,2818,2819,2823,2923,2925,2975/4 <,>
2978,3114,3148,3155/2,3164/1,3166,3168,3171,3178/4,3187/1,3193 v k.ú.Dolní Město <,>
obec Dolní Město,Kraj Vysočina a dále na pozemcích parc.č.38/1,41/4,138/1,138/10,152/1 <,>
157/1,157/2,161/4,324,369/1,374/4,378/1 v k.ú.Radostovice u Lipničky,parc.č.60/1,60/8 <,>
60/9,60/10,60/11,60/12,60/13,75/1,75/2,79/5,80/3,89/1,90,91,94,97,100,103,104,504 <,>
509,510,511,512,513,516/1,516/2,519/1,519/2,526,527/1,546/2 v k.ú.Závidkovice,parc <.>
č.236,238,243,248 v k.ú.Lipnička a parc.č.549/1 v k.ú.Světlá nad Sázavou,obec Světlá nad
Sázavou,Kraj Vysočina,podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a
o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).Uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
Popis stavby: Jedná se o výstavbu nového kapacitního vodovodního přivaděče napojeného na
stávající vodovod Želivka – Podmoklany.Celková délka nového přívodního řadu bude 5....

Načteno

edesky.cz/d/9864998

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz