« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13.61700 Brno
<br>.g 23 -05- 2024
<br> ac)/„4.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 322 <.>,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllll
<br> KRAJSKÝÚ : ORAVSKĚHO KRAJE Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 77838/2024 Sp.2n.: JMK 71230/2024 OD Brno,27.05.2024
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státnísprávy podle ust.5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve zněnípozdějších předpisů (dálejen zákon o silničním provozu),ve věcech stanovenímístní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích I.třídy,postupem v souladu s ust.& 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správnířád,ve zněnípozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby: SNIP & CO,reklamníspolečnost,spol.s r.o <.>,Špitálka 41,660 18 Brno,IČ: 469 66 234 zastoupené na základě plné moci společností BS Morava,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009 (dálejen podatel),ze dne 14.05.2024,po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,Šumavská 33,65609 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnici I.třídy,a po projednání s PoliciíČR,Městským ředitelstvím policie Brno,Dopravní inspektorát Brno — město,Renčova 38,621 00 Brno,lČ: 75151499 (č.j.KRPB—67489-2/ČJ-2024—0602Dl ze dne 02.04.2024),vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.*; 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> sjlnii I/41 Brno—dálničnípřivaděčBrno-jih
<br> % ul.Hněvkovského,Brno,vúseku mezi křižovatkami l/41x |l/641 a l/41 x |||/15278 d_ův_gi_: konáníkulturníakce:„|GN|S BRUNENSIS — Dětskýden"
<br> Lem 01.06.2024
<br> podle situacídopravního značení,které jsou příloho...

Načteno

edesky.cz/d/9863006

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz