« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - VV-Oznameni-o-zahajeni-rizeni-zmeny-v-siti-MK-ul.-Volfova.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-Oznameni-o-zahajeni-rizeni-zmeny-v-siti-MK-ul.-Volfova.pdf
ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 147,datová schránka: 4cbbvj4
email: monika.pecova@mesto-trebon.cz
<br>
Spis.zn.: METR_S 1929/2024 OD
<br> Ze dne: 08.04.2024
<br> Naše č.j.: METR 9498/2024 PeMo
<br>
<br> Vyřizuje: M.Pečová
V Třeboni dne: 27.05.2024
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o zahájení řízení o změnách v síti místních komunikací
<br> Městský úřad Třeboň,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),bude jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech místních komunikací,podle § 40 odst.5 písm.a) zákona 13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako
místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),rozhodovat o změnách v síti místních
komunikací v souladu s § 3 zákona o pozemních komunikacích <.>
<br> Na základě návrhu města Třeboň,Palackého nám.46/II,379 01 Třeboň,IČ: 00247618,ze dne
08.04.2024,správní orgán oznamuje zahájení řízení ve věci:
<br> Zařazení do sítě místních komunikací v Třeboni komunikace pod označením místní komunikace
III.třídy (označení „c“):
<br>
67c – ul.Volfova 251 m
<br> 68c – nepojmenovaná ulice mezi ulicemi Volfova a Líbalova 46 m
<br>
Podle ust.§ 44 správního řádu dnem podání návrhu bylo zahájeno správní řízení ve věci změn v síti
místních komunikací <.>
<br>
Účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů ode dne jeho oznámení <.>
<br> Protože změny v síti místních komunikací města Třeboň jsou vyznačeny v přiložené situaci,která je
nedílnou součástí oznámení,a doložené doklady jsou dostatečným podkladem pro posouzení
uvedené věci,upouští se podle § 49 odst.1 správního řádu od místního šetření a ústního jednání <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Třeboň,odboru dopravy (návštěvní dny
Po.a St.8,00 – 17,00 hod.).Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat,předloží jeho zástupce
zdejšímu stavebnímu úřadu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz