« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br>
<br> Č.j.: MSNS/9258/2024/OD-2
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> Kovandová Věra
569 496 635
podatelna@svetlans.cz
<br> Ve Světlé nad Sázavou dne: 27.5.2024
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Městský úřad ve Světlé nad Sázavou odbor dopravy (dále jen „městský úřad“) v souladu s ustanovením §
124 odst.6 vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) na základě
žádosti podané Město Světlá nad Sázavou,IČO 00268321,náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad
Sázavou dále jen „navrhovatel“,dne 21.5.2024 po předchozím souhlasném vyjádření příslušného orgánu
Policie ČR,KŘP Kraje Vysočina,DI Havlíčkův Brod pod č.j.KRPJ-53390-2/ČJ-2024-161606 ze dne
6.5.2024,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro:
<br> stanovení místní úpravy provozu na silnicích ve Světlé nad Sázavou a v Dolní Březince:
<br> III/34732 (křižovatka s ÚK č.080025u směr Dolní Březinka)
<br> B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 7,5 t.<.>.2 ks
<br> E13 Dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.<.>.2 ks
<br> E7b Směrová šipka vpravo.<.>.1 ks
<br> E7b Směrová šipka vlevo.<.>.1 ks
<br>
II/150 (křižovatka s ÚK č.080025u směr Dolní Březinka)
<br> B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 7,5 t.<.>.2 ks
<br> E13 Dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.<.>.2 ks
<br> E7b Směrová šipka vpravo.<.>.1 ks
<br> E7b Směrová šipka vlevo.<.>.1 ks
<br>
<br> III/01833 (křižovatka s II/150 směr Dolní Březinka)
<br> B4 Zákaz vjezdu nákladních automob...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz