« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument65_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument65_2024.pdf
1/5
<br> % Statutární město Ostrava „„—;;— Městský obvod Vítkovice
<br> f“ úřad městského obvodu
<br> Oznámení
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákonač.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějšíchpředpisů,výběrové řízení č.4/2024
<br> Druh práce: vedoucí oddělení stavebního úřadu — vedoucí úředník
<br> Charakteristika — Koordinace činností souvisejících svýkonem přenesené působnosti
<br> práce: v oblasti stavebního řádu.— Součástí pracovní pozice je výkon agendy obecného stavebního úřadu příslušející obecným stavebním úřadům podle stavebního zákona.Odbor: Stavebního řádu,dopravy a ochrany přírody.Doplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava.informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá.Dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících USC se zakládá pracovní poměr jmenováním <.>
<br> „ „ ÚMÚb halenka nad Odr rou Predpoklady pro — státní občan CR nebo cizí státrío cůá'lůi %$?va Malý po byt,vznilg pracovního _ dosažení věku 18 let,pomeru: — způsobilost k právním úkonům,m,______ Í cf./auf,! __________
<br> — bezúhonnost,<,> % — zdravotní způsobilost,Maamaa: „Mým max: /.<.>.<.> í — ovládání jednacího jazyka.xňato dne: podpis: Kvalifikační Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v předpoklady: bakalářském studijním programu <.>
<br> „Zaměstnanec je povinen nejpozději do 3 let od vzniku pracovního poměru prokazatelně doložit zaměstnavateli splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu dle ustanovení 5 30a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů.“
<br> Jiné požadavky _
<br> organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> pro vznik schopnost samostatné práce,pracovniho zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů,pomeru: znalost zákonač 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> poz...

Načteno

edesky.cz/d/9853348

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz