« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271, Praha 10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_NNP_01_2018.pdf

Městská část Adresa Starostka
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 933 Úřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha-Petrovice datová schránka.GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke info©prahapetrovice.cz V Praze dne 8.1.2018 č.j.0116/2018MCPPET OZNAMENI
<br> ve smyslu 5 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> 0 ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271,Praha 10 <.>
<br> Městská část Praha — Petrovice oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor nacházející se ve 2.NP objektu polikliniky,a to místností:
<br> Hlavní prostory: B2.04 ( přípravna) — 26,5 5m2,B2.05 ( ordinace) — 10,70m2 - za minimální nájemné 250Kč/m2/měsíc.Vedlejší prostory:
<br> B2.06 (předsíň) _ 7,30m2,32.07 ( předsíň ) _ 6,10m2 - za minimální nájemné 83,33Kč/m2/měsíc.Celková výměra 50,65m2 <.>
<br> Podíl na společných prostorách 25,3 3m2 za minimální nájemné 41,66 Kč/mz/měsíc.Účel využití: Ordinace a prostory pro poskytování zdravotnické péče <.>
<br> Umístění prostor je vyznačeno v příloze tohoto záměru <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně nejpozději do konce posledního dne zveřejnění.Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené vlevém horním rohu evidenčním číslem záměru a adresou zájemce a výrazným nápisem NABÍDKA ZÁJEMCE - NEROZLEPOVAT!
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení <.>
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Číslo evidenční: NNP XX/XXXX
<br> Vyvěšeno: 8.1.2018 Sejmuto:
<br> Příloha: Umístění prostor
<br> PRONÁJEMNÍ JEDONTKA - 23,moc
<br> SCHÉMA 2.NP %
<br> PRONAJEMNÍ JEDNOTKA - 23,2.NP
<br> MZEVMÍSTWTI H.?-H
<br> POLIKLINIKA-PETROVICE munnoeoommmrm

Načteno

edesky.cz/d/985186

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz