« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., za období roku 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrocni_zprava_za_obdobi_roku_2014.pdf 63,83 kB

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 6 - Litice
Úřad městského obvodu Plzeň 6
<br> Výročnízpráva
o činnosti městského obvodu Plzeň 6.- Litice v oblasti poskytování
informací dle zákona 106/1999 Sb.za období roku 2014
<br> Výroční zprávu předkládá městský obvod Plzeň 6 - Litice -- Úřad městského obvodu
Plzeň 6 - Litice jako povinný subjekt v souladu s ustanovením §18 zákona č.106/1999 Sb.o
svobodném přístupu k informacím <.>
<br> Počet přijatých žádostí
<br> Počet odložených žádostí
<br> _ Počet kladně vyřízených žádostí-
<br> Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> Finanční úhrada za poskytnuté informace
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odepření poskytnutí informací
<br> Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumaných soudem
<br> Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu
<br> ocaoococzcao
<br> Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona
<br> Výroční zpráva byla schválena starostou městského obvodu Plzeň 6 - Litice dne 28.1.2015 <.>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX,v.r <.>
pověřená výkonem funkce tajemníka
ÚMO Plzeň 6 - Litice
<br>

Načteno

edesky.cz/d/98463

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz