« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pz05es15500144.pdf 130,09 kB

UMO Plzen 5
Dorueeno: 30.01.2015
C.j.: UM05/0139/2015
<br> Statutární m^sto Plze^
M^stský obvod Plze^ 5 - K^imice
Ú^ad m^stského obvodu Plze ^ 5
<br> ^Í ÍÍIIYIAI ^!AIÍÍII IIII^
<br> Výro^ní zpráva
O ^innosti m ^stského obvodu Plze ^ 5- K^imice v oblasti poskytování
informací dle zákona 106/1999 Sb.za období roku 2014
<br> Výro^ní zprávu p^edkládá m^stský obvod Plze^ 5- K^imice,Ú^ad m^stského obvodu Plze^ 5
jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona ^.106/1999 Sb.o svobodném
p^ístupu k informacím <.>
<br> Po^et p^ijatých žádostí
<br> 0
<br> Po^et odložených žádostí
<br> 0
<br> Po^et kladn^ vy^ízených žádostí
<br> 0
<br> Po^et odep^ených žádostí a od ^vodn^ní
<br> 0
<br> Po^et žádostí o informaci v ^ízení
<br> 0
<br> Finan^ní úhrada za poskytnuté informace
<br> 0
<br> Po^et podaných odvolání proti rozhodnutí o
ode ^ení oskytnutí informací
Po^et podaných rozhodnutí o odmítnutí
žádostí ^ezkoumaných soudem
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu
<br> 0
<br> Po^et ^ízení o sankcích za nedodržení zákona
<br> 0
<br> Výro^ní zpráva b
<.> '
<br> 0
<br> schválena starostou m^stského obvodu Plze^ 5- K^imice dne 29.1.2015
<br>,<.> /
<br> Vít
starosta
<br> 0
<br> o^žíš
Plze^ 5
<br>,_ __
<.> __ __ _.<.> f a _.______ _____ ^-^ <.>
^
Mgr.I;adislav Plochý
pov^^ený ^inností tajemníka
ÚMO Plze^ 5 - K^imice
<br>

Načteno

edesky.cz/d/98460

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz