« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> O
<br> 173; 2 li 'US' 2024 Magistrát města Brna “ Odbor dopravy
<br> Blnllllnl
<br> Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> MĚStSká čáSt Brno'jih ' Doručeno: 24.05.2024
<br> Č.JJ MMB/O239540/2024/MAI VYRIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX MCBJIH/OGXXX/XXXX
<br> sp.ZN.: XXXX/XD/MMB/OXXXXXX/XXXX/X TEL./E-MAIL:542174120/maixner.jan©brno.cz mý 73133“ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA „" „ ' | |“ MMM "„"
<br> v,<.> b 07 8f0d38 opatreni obecne povahy c “ ed
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: » 2 a '05' um Úřad městské části města Brna Brno-jih „ Mariánské nám.13,1700 Brno Sejmuto dne: l$l/UČ
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimžje podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dálejen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-76676-2/ČJ—2024—0602D|,ze dne 11.4.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Dornych ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro vodovodní a plynové přípojky k novostavbě bytového domu Dornia na ul.Dornych <.>
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/9820949

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz