« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VÍTANOV ZA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_konečné_přezkoumání_2023_-_Vítanov_(01.01.2023_-_31.12.2023).pdf
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> 1
<br>
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> obce Vítanov
<br>
IČ: 00271152
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
11.10.2023 jako dílčí přezkoumání
15.02.2024 jako konečné přezkoumání
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno
dne 14.8.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného
oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 11.10.2023 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 15.02.2024 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
- XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 10.7.2023 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXX XXXXXXXXXX - starostka obce
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> 2
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3...
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2023.xlsx
Úvod stránka
<br> Obec Vítanov
IČO: 00271152
<br> NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy
1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 9,123,432.29 8,623,000.00 9,401,000.00 105.80 97.05
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5,620,481.46 1,181,000.00 5,805,500.00 475.91 96.81
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 89,750.00 50,000.00 90,000.00 179.50 99.72
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 18,767,842.00 111,300.00 267,900.00 16,862.39 7,005.54
CELKEM PŘÍJMY 33,601,505.75 9,965,300.00 15,564,400.00 337.19 215.89
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2023
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1111 - Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 1,293,140.96 1,212,000.00 1,294,000.00 106.69 99.93
1112 - Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 108,959.77 93,000.00 109,000.00 117.16 99.96
1113 - Daň z příjmů FO vybír.srážkou 314,352.76 252,000.00 314,400.00 124.74 99.98
1121 - Příjem z daně z příjmů PO 2,281,148.21 1,770,000.00 2,282,000.00 128.88 99.96
1122 - Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 188,480.00 250,000.00 250,000.00 75.39 75.39
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.4,186,081.70 3,577,000.00 4,249,400.00 117.03 98.51
1211 - Příjem z DPH 4,100,739.26 4,297,000.00 4,297,000.00 95.43 95.43
12 - Daně,p <.>,jopp ze zb.a sl.v tuz 4,100,739.26 4,297,000.00 4,297,000.00 95.43 95.43
1334 - Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.6,017.24 8,000.00 8,000.00 75.22 75.22
1341 - Příjem z poplatku ze psů 10,350.00 10,500.00 10,500.00 98.57 98.57
1342 - Příjem z poplatku z pobytu 39,564.00 10,000.00 50,000.00 395.64 79.13
1343 - Př.z popl.-užívání veř.prostr.1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 100.00
1344 - Př.z poplatku ze vstupného 5,310.00 3,000.00 5,900.00 177.00 90.00
1345 - Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.394,227.50 375,000.00 394,300.00 105.13 99.98
1346 - Př.z popl.za pov.vjezdu do v.m 22,070.00 19,000.00 24,000.00 116.16 91.96
1361 - Příjem ze správních poplatků 6,630.00 4,500.00 6,900.00 147.33 96.09...

Načteno

edesky.cz/d/9820274

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz