« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu.pdf
OBEC VÍTANOV,Vítanov 126,539 01 Hlinsko v Čechách
<br> IČ: 00271152
<br>
<br>
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
<br> do Evropského parlamentu ve dnech 7.a 8.června 2024
v obci Vítanov
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
i n f o r m u j i v o l i č e <,>
<br> že volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br>
v pátek 7.června 2024 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 8.června 2024 v době od 8:00 do 14:00 hodin <.>
<br>
Místem konání voleb do Evropského parlamentu
<br>  ve volebním okrsku č.1
je volební místnost se sídlem: budova obecního úřadu,zasedací místnost,Vítanov 126
<br> pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto okrsku,jehož územím je celé území obce
Vítanov i místní části obce Stan <.>
<br>
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti
a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování
po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např.průkazem
o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky
(v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem
(např.cestovním pasem jiného členského státu) <.>
<br> Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 4.června 2024 <,>
ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti <.>
<br> Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky <.>
<br>
<br> Ve Vítanově dne 23.5.2024
<br>
<br>
<br> ………………………………………
Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/9820273


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz