« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument62_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument62_2024.pdf
1/1
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor financí a rozpočtu
<br> Vaše značka:
<br> Ěšjlíne: MOaP/O48107/24/OFR/Hor.ll|mulllwlliéilllílílilillmllilll“|| Sp.zn.: S-MOaP/O48084/24/2 Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.í Eřžííšněstského obvodu Moravská Ostrava a Telefon: 599 442 840 F : ' Eíflallí svatava.horkelova©moap.ostrava.cz náměstí Dr.E.Beneše 5 5 5/6 Datum: 22.5.2024 729 29 05mm VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Statutární město Ostrava.Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,správce místního poplatku podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br> od 24.05.2024 do 24.06.2024
<br> je v budově Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,náměstí Dr.E,<.> Beneše 555/6,Ostrava,odbor financí a rozpočtu,oddělení místních poplatků a pohledávek,č.dveří 250,2.patro zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam č.j.M0aP/048084lZ4IOFR/Hor <.>
<br> na vyměření místního poplatku ze psů za poplatkové období 2021 poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve lhůtě splatnosti dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.19/2019.o místním poplatku ze psů (dále jen „OZV č.19/2019“) a č.8/2020,kterou se mění a doplňuje OZV č.19/2019 <.>
<br> Hromadný předpisný seznam je zpřístupněn k nahlédnutí ve dnech: [jondělí a středa: od 8.00 hodin do 11.30 hodin a od 12.30 hodin do 17.00 hodin Ctvrtek: od 8.00 hodin do 11.30 hodin a od 12.30 hodin do 14.00 hodin
<br> Za den doručení hromadného předpísného seznamu se považuje třicátý den po jeho vyvěšení na úřední desce <.>
<br> ? <,>
<br> Datum podpisu veřejně vyhlášky: 22.05.2024
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí odboru financí a rozpočtu -elektronicky podepsáno-
<br> IČ 90845 451 DIC cz 00845 451
<br> náměstí Dr.E.Beneše 555MB,729 29 Ostrava www.moap.cz
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> www.polanka.cz
<br> „Zamrzá/%s.<.>.<.>
<br> Bankovní spojeni Komerční banka.a.s.Cislo účtu 19-9237...

Načteno

edesky.cz/d/9817482


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz