« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - dotační řízení na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20180105172707.pdf

Městská část Adresa Starostka MČ
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 ústředna: +420 271 960 713 Uřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha—Petrovice datová schránka: GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke hromasova©prahapetrovice.cz
<br> ČJ: 0053/2018 MCPPET
<br> V Praze dne 05.01.2018
<br> Městská část Praha - Petrovice vyhlašuje v souladu s usnesením Zastupitelstva MC Praha — Petrovice č.12/XIXl1/2017 ze dne 13.12.2017
<br> dotační řízení městské části Praha — Petrovice na rok 2018
<br> dle Podmínek pro udělování dotací městské části Praha — Petrovice.Žádost o dotaci je možné podávat a) na podporu pravidelné celoroční činnosti subjektů pracujících s dětmi,mládeží a dospělými v oblasti sportu,kultury,sociálních a zájmových aktivit,b) na podporu jednorázových akcí:.konání sportovních,společenských,kulturních a zájmových akcí pro děti,mládež,dospělé a seniory MČ Praha - Petrovice,<.> společného využití volného času dětí a rodičů,<.> podporu propagace MČ Praha — Petrovice,<.> příspěvek na údržbu kulturních památek na území MČ Praha — Petrovice <.>
<br> Pro dotační řízení na rok 2018 jsou alokovány prostředky v celkové výši 350 000 Kč <.>
<br> Vyhlašovatel dotačního řízení přijímá žádosti o dotaci zpracované v souladu s Podmínkami pro udělení dotací MČ Praha — Petrovice nejpozději v úterý 6.března 2018 <.>
<br> Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese Edisonova 429,109 00 Praha 10 — Petrovice.U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti <.>
<br> O přidělení dotací rozhodne Rada MČ Praha — Petrovice nejpozději do pátku 4.května 2018 <.>
<br> JUDr.GW
<br> Méstska Casl Praha-Perrovlce Edisonova 429 109 00 Praha 10

Načteno

edesky.cz/d/980906

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz