« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlec (Praha-východ) - Rozhodnutí - uzavírka silnice č. II/608 Klíčany - Zdiby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlec (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - uzavírka [0,51 MB]
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-62942/2024-KUBJA
<br>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o <.>
IČ 26694867
Truhlářská č.p.998
276 01 MĚLNÍK 1
<br>
Naše sp.zn.: OD-13900/2024-KUBJA
Vyřizuje: Jana Kubátova
Tel.: 326909341
E-mail: jana.kubatova@brandysko.cz
Datum: 21.05.2024
<br>
<br>
<br>
Rozhodnutí
Uzavírka silnice č.II/608 Klíčany - Zdiby
<br>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech pozemních komunikací,podle ust.§ 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,v platném znění,v řízení o žádosti společnosti COLAS CZ,a.s <.>,se sídlem
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9,IČ: 26177005 v zastoupení společností Dopravní značení Mělník
s.r.o <.>,se sídlem Truhlářská 998,276 01 Mělník,IČ: 26694867 ve věci povolení uzavírky na silnici č <.>
II/608 v úseku Klíčany – Zdiby z důvodu opravy povrchu pozemních komunikací,rozhodl podle
ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích,takto :
<br>
p o v o l u j e
<br>
1) úplnou uzavírku silnice II/608 v úseku výjezd od obce Klíčany do obce Zdiby
1.etapa – výjezd z parkoviště prodejny Lidl,k.ú.Zdiby ke KO k.ú.Klecany,společnost Hrubý
v termínu od 27.5.2024 do 5.6.2024
2.etapa – KO (společnost Hrubý) ke KO se sil.č.III/0083 k.ú.Klecany v termínu od 6.6.2024
do 28.6.2024
3.etapa od KO se sil.č.III/0083 ke křižovatce se sil.č.III/0085 k.ú.Klíčany v termínu od
29.6.2024 do 26.9.2024
<br> 2) Nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě 1.výroku tohoto rozhodnutí se
stanovenou objízdnou trasou :
<br>
I/9 k.ú.Zdiby,Sedlec u Líbeznic,Bořanovice a k.ú.Líbeznice III/0085 k.ú.Líbeznice,Bašť a k.ú <.>
Klíčany,obousměrně
<br>
Autobusová doprava PID : uzavřeným úsekem je vedena autobusová linka PID 370,371,372 a 373
<br> Link...

Načteno

edesky.cz/d/9806871

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlec (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz