« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Petřkovice - 38_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.8_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Petřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.8_2024.pdf
KOPIE ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU
<br> S_TATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Poruba vyhlašuje výběrové rízení č.8/2024 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Poruba
<br> Druh práce: výkon činností stavebního úřadu
<br> pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Odbor úřadu: výstavby a životního prostředí Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba Platová třída: 10.platová třída v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Zaměstnanecké benefity:
<br> 5 týdnů dovolené a 2 dny pracovního volna s náhradou platu _ Na * * *“ * 'ÍÍT? "“W * ** ' ' * ' ' ' * pružné rozvržení pracovní doby a možnost práce z domova ! M "" * " ' " “ _ l příspěvek na penzijní nebo životní pojištění - - - O 1 ' * \ příspěvek na ostatní benefity až do výše 17 500 Kč __ /P Í „fázi/Ú“
<br> možnost stravování ve vlastním stravovacím zařízení
<br> možnost trvalého vzdělávání „' __ _ _ ýšď/ý/[yj/Ú Ž (MŽ/j
<br> Předpoklady: riw'-'—“—---Lll__.<.> „___ň__ _____ _;
<br> fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> státní občan Ceské republiky,popřípadě cizí státní občan,který má v České republice trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům (svéprávnost)
<br> bezúhonnost
<br> ovládání jednacího j azyka
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo
<br> vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo
<br> střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
<br> Jiné požadavky:
<br> samostatnost,přesnost a pečlivost v práci,aktivní uživatelská znalost práce na PC (zejména Word,Excel,Outlook
<br> výhodou - znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zákona č.183/2006 Sb ...

Načteno

edesky.cz/d/9806046

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Petřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz