« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24052215561.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24052215561.pdf
Město Třeboň Palackého nám.lie/Il IČ: 00247618
<br> v v „ | re o " 379 01 Třeboň DIC: C200247618 Czech Republic www.mesto—trebona
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 193 e-mail: radka.bickova©mesto-trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ Ve smyslu 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň
<br> záměr dispozice s majetkem města,které rada města projednala na svém zasedání dne 22.05.2024 — usnesení č.298/2024-45 <.>
<br> Záměr nájmu bytu č.11 o velikosti 1+0 v čp.2/II v ul.Chelčického (DPS 2) postavené na pozemku p.č.KN 623/1 v k.ú.Třeboň o celkové ploše s příslušenstvím 29 m2 <.>
<br> Uchazeč musí být občanem České republiky,poživatelem starobního nebo invalidního důchodu,jehož zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči (zdravotní nebo sociální),který má trvalé bydliště v Třeboni a místních částech Třeboně (Břilice,Branná,Holičky,Nová Hlína,Přeseka,Stará Hlína),nebo jehož rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v Třeboni a místních částech Třeboně (Břilice,Branná,Holičky,Nová Hlína,Přeseka,Stará Hlína) a přidělením bytu v DPS bude těmto rodinným příslušníkům zachována možnost pravidelného kontaktu se žadatelem.Uchazeč nesmí mít vůči městu Třeboni neuhrazené závazky po splatnosti <.>
<br> Zájemci složí kauci ve výši 3.000 Kč na účet města Třeboně,č.účtu 6015-0603148389/0800 nejpozději posledni pracovní den před stanoveným termínem pro přihlášení do výběrového řízení na pronájem bytu v DPS tak,aby mohli složení kauce doložit dokladem,který přiloží k přihlášce,popř.hotově na pokladně Městského úřadu,ato nejpozději v poslední den termínu pro podání přihlášky na pronájem bytu v DPS.Tato kauce se vybranému uchazeči stává zálohou na úhradu kauce ve výši trojnásobku nájemného.Ostatním účastníkům výběrového řízení bude kauce vrácena do 7 pracovních dnů od rozhodnutí Rady města Třeboně o pronájmu bytu nebo v případě požadavku uchazeče může být ponechána na účtu města Třeboně pro případ podání další přihlášky na byt v DPS....

Načteno

edesky.cz/d/9805929


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz