« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24052216041.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24052216041.pdf
Město Třeboň Palackého nám.46/ll IČ: 00247618
<br> [ „_.\“ ' A v v „ „ „ | re o " 379 01 Trebon DIC: C200247618 [ Czech Republic www.mesto-trebon.cz
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 193,e-mail: radka.bickova©mesto-trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> Ve smyslu 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň záměr dispozice s majetkem města,které rada města projednala na svém zasedání dne 22.05.2024 — usnesení č.299/2024—45:
<br> Záměr pronájmu bytu č.1 o velikosti 2+1 v čp.86" na Masarykovo nám.v Třeboni o celkové ploše s příslušenstvím 102,70 m2 obálkovou metodou,dle nabídky výše nájemného za 1 m2.Minimální cena pro obálkovou soutěž činí 130 Kč/mzlměsíc <.>
<br> Uchazeč musí mít bydliště prokazatelně po dobu 12 měsíců na území města Třeboně a místních částí Třeboně (Břilice,Branná,Holičky,Nová Hlína,Přeseka,Stará Hlína) nebo místo nepřetržitého výkonu práce stálého pracovního poměru po dobu minimálně 6 měsíců na území města Třeboně a místních částí,musí být všeobecně bezdlužný a nesmí být vlastníkem nemovitosti k trvalému bydlení.Zájemci složí kauci ve výši 3.000 Kč na účet města Třeboně,č.účtu 6015-0603148389/0800 nejpozději poslední pracovní den před stanoveným termínem pro přihlášení do výběrového řízení na pronájem bytu v majetku města tak,aby mohli složení kauce doložit dokladem,který přiloží k zasílané přihlášce,popř.hotově na pokladně MěÚ,a to nejpozději do termínu výběrového řízení.Tato kauce se vybranému uchazeči stává zálohou na úhradu kauce ve výši trojnásobku nájemného,která musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy.Ostatním účastníkům výběrového řízení je kauce vrácena do 7 pracovních dnů od rozhodnutí o pronájmu bytu.Nesjednávají se úroky pro případ vrácení nepoužité jistoty.V případě neuzavření nájemní smlouvy z důvodu na straně nájemce (s vybraným zájemcem) se složená kauce ve výši 3.000 Kč nevrací.Písemné nabídky doručte osobně nebo poštou v zalepených obálkách na podatelnu Městského úřad...

Načteno

edesky.cz/d/9805928


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz