« Najít podobné dokumenty

Obec Klíčany - Stanovení PUP II/608-Klecany-Klíčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klíčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1361693515_1_dio_II-608.pdf
ZHOTOVITEL:MÍSTO STAVBY:
<br> PROJEKT: Datum začátku stavby: Datum ukončení stavby:
<br> Datum vyhotovení projektu:
<br> NAVRHOVAL:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o <.>
Truhlářská 998
www.dzmelnik.cz
info@dzmelnik.cz
XXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
info@dzmelnik.cz
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Při akci:
<br> REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE
<br>
<br> SILNICE II/608 - KLÍČANY - ZDIBY
<br> 27.5.2024
<br> 4/2024
<br> 26.9.2024
<br> COLAS CZ,a.s <.>
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
IČO - 10234843
odp.osoba - Ing.XXXXXXXX XXXXXX - hl.stavbyvedoucí tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> SITUACE
<br> Legenda -
<br> - etapa 3.2 - 8.7.2024 - 26.9.2024
- etapa 3.1 - 8.7.2024 - 28.7.2024
- etapa 2 - 10.6.2024 - 7.7.2024
- etapa 1 - 27.5.2024 - 9.6.2024
<br>
<br> SITUACE - DIO - ETAPA 1
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY
<br> Vyobrazení DZ B1+E13+Z2 -
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.KTERÉ BUDE V ROZPORU S PŘECHODNOU ÚPRAVOU BUDE DOČASNĚ ZAKRYTO
<br> M
IM
<br> O
<br>
VO
ZI
<br> D
EL
<br>
<br> ST
AV
<br> BY
<br> M
IM
<br> O
<br>
V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> E
3a
<br> (2
00
<br> m
)
<br> 20
0m
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
E3a(200m)
<br> 200m
<br> E3a(200m)200m
IP10b
<br> KLÍČANY IS11b (KLÍÈ
ANY)
<br> KLÍČA
NY
<br> IS11b
(KLÍ
<br> ÈANY
)
<br> DETAIL 1
<br> DETAIL 2
<br> SILN
ICE
<br> II/6
08
<br> V Ú
SEK
<br> U
<br> OK
ZDI
<br> BY-
OK
<br> KL
ECA
<br> NY
<br> ZAV
ØEN
<br> A
<br> IP2
2 (S
<br> ILN
ICE
<br> II/6
08
<br> V Ú
SEK
<br> U O
K Z
<br> DIB
Y-
<br> OK
KLE
<br> CAN
Y
<br> ZAV
ØEN
<br> A)
<br> 1 <.>
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
I/
60
<br> 8
V
<br> Ú
S
E
K
U
<br>
O
K
Z
<br> D
IB
<br> Y-
O
<br> K
K
<br> LE
C
A
N
<br> Y
ZA
<br> VØ
E
N
<br> A
<br> IP
22
<br> (
S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
I/
60
<br> 8
V
<br> Ú
S
E
K
U
<br> O
K
Z
<br> D
IB
<br> Y-
<br>
O
K
K
<br> LE
C
A
N
<br> Y
ZA
<br> VØ
E
N
<br> A
)
<br> 1 <.>
<br> SILNICE II/608
<br> V ÚSEKU
<br> OK ZDIBY- OK
KLECANY
<br> ZAVØENA
<br> IP22 (SILNICE II/608
<br>
V ÚSEKU OK
ZDIBY-
<br> OK KLECANY
<br...
priloha_1361693515_0_pup.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-68010/2024-KUBJA
<br>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o <.>
IČ 26694867
Truhlářská č.p.998/4
276 01 MĚLNÍK 1
<br>
Naše sp.zn.: OD-13900/2024-KUBJA
Vyřizuje: Jana Kubátova
Tel.: 326909341
E-mail: jana.kubatova@brandysko.cz
Datum: 21.05.2024
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku silnice č.II/608 Klíčany – Zdiby a na
<br> objízdné trase
<br>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a i změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o silničním provozu“,na základě podnětu společnosti
COLAS CZ,a.s <.>,se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9,IČ: 26177005 v zastoupení společností
Dopravní značení Mělník s.r.o <.>,se sídlem Truhlářská 998,276 01 Mělník,IČ: 26694867,podaného
9.5.2024 stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77
odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnici č.II/608 k.ú <.>
Zdiby,Klecany a k.ú.Klíčany a na objízdné trase sil.č.I/9,sil.č.III/0085 v k.ú.Zdiby,Bořanovice <,>
Líbeznice,Bašť a k.ú.Klíčany a na přilehlých komunikacích v obci Zdiby,Klecany,Vodochody <,>
Postřižín,XXXXXXX XXXX a Sedlec,v tomto rozsahu :
<br> Místo stanovení : silnice č.II/608 k.ú.Zdiby,Klecany a k.ú.Klíčany,sil.č.I/9 v k.ú.Zdiby,Sedlec u
Líbeznic,Bořanovice a k.ú.Líbeznice,sil.č.III/0085 v k.ú.Líbeznice,Bašť a k.ú.Klíčany a na přilehlých
pozemních komunikacích v obci Zdiby,Klecany,Vodo...

Načteno

edesky.cz/d/9803503

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klíčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz