« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Slatina - OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMČ Brno-Medlánky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Slatina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VŘ č. 3-2024-Vedoucí úseku péče o veřejná prostranství a zele.pdf (PDF 298.41 kB)
1
<br>
Tajemník
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení č.3/2024
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
<br>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo -
<br> vedoucí Úseku péče o veřejná prostranství a zeleň
<br>
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ustanoveními zákona č.262/2006 Sb.<,>
<br> zákoníkem práce,v platném znění <.>
<br>
<br> Pracovní úvazek:
<br> 1,0 (40 pracovních hodin v týdnu)
<br>
<br> Místo výkonu práce:
<br> Úřad městské části Brno-Medlánky,Úsek péče o veřejná prostranství a zeleň,Hudcova 239/7,621
<br> 00 Brno,detašované pracoviště Jabloňová 1a,Brno a katastrální území Medlánky
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Odpovídá za vedení a plnění úkolů Úseku péče o veřejná prostranství a zeleň Úřadu MČ.Řídí <,>
<br> úkoluje,kontroluje a dohlíží na plnění úkolů,zadané podřízeným zaměstnancům úseku o počtu 8
<br> pracovníků,jejichž plnění se osobně účastní.Zajišťuje údržbu a běžné opravy,revize,prohlídky a
<br> prověrky technické způsobilosti automobilové a provozní techniky,technického zařízení a nástrojů
<br> na řízeném úseku.Aktivně se podílí na úklidu ploch veřejného prostranství za použití automobilní
<br> mechanizované techniky a na úpravě veřejné zeleně.Podílí se na organizaci údržby určených
<br> komunikací a chodníků v zimním období,dohlíží nad údržbou a úklidem okolí kontejnerů na tříděný
<br> odpad,likvidaci černých skládek a další.Monitoruje technický stav venkovního mobiliáře a provádí
<br> jeho běžnou údržbu a drobnou opravu.Provádí fyzickou kontrolu nemovitého majetku ve vlastnictví
<br> městské části v rámci nařízené inventarizace.Organizačně vypomáhá na akcích pořádané městskou
<br> částí a vykonává práce a úkoly dle pokynů vedení městské části a tajemníka úřadu <.>
<br>
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění a nařízením
<br> vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v platném
<b...
Oznámení o VŘ 4-2024-zahradník - Medlánky.pdf (PDF 246.5 kB)
Tajemník
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení č.4/2024
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo -
<br> zahradník/ zahradnice Úseku péče o veřejná prostranství a zeleň
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ustanoveními zákona č.262/2006 Sb.<,>
zákoníkem práce,v platném znění <.>
<br> Pracovní úvazek:
1,0 (40 pracovních hodin v týdnu)
<br> Místo výkonu práce:
Úřad městské části Brno-Medlánky,Úsek péče o veřejná prostranství a zeleň,Hudcova 239/7,621
00 Brno,detašované pracoviště Jabloňová 1a,Brno a katastrální území Medlánky
<br> Charakteristika pozice:
Údržba a realizace parkových úprav a ploch veřejného prostranství se zelení městské části <.>
Pravidelná odborná péče o rostliny,keře a dřeviny včetně výsadby a úpravy.Obsluha malé
mechanizace – plotostřihu,křovinořezu,pily apod.Po zaškolení obsluha větší techniky –
velkoplošné sekačky,malotraktoru a dalších.Výpomoc na akcích pořádané městskou částí <.>
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění a nařízením
vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,v
platném znění.Plat až 40 tisíc Kč dle započitatelné délky odborné praxe a osobního příplatku
s možností platového růstu; rozvoje odbornosti formou školení a seminářů.Současně nabízíme 25
dní dovolené a zaměstnanecké benefity (5 dní indispozičního volna,příspěvek na stravování <,>
příspěvek na využití do sportovního,zdravotního nebo kulturního zařízení,pořízení
zaměstnavatelem kvalitního pracovního oděvu a obuvi) <.>
<br> Termín nástupu: 1.července 2024 (popř.dle dohody)
<br> Pracovní poměr: doba neurčitá
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 minimálně střední odborné vzdělání v oboru zahradník,zahradnictví,krajinářské
<br> architektury,ochrany přírody a péče o životní prostředí,popř.jiné v technickém oboru
 řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 pracovní nasazení a samostatnost
 spoleh...

Načteno

edesky.cz/d/9798758

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání   EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Slatina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz