« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a kultury - ÚMČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a kultury - ÚMČ Brno-jih
Qo‘
Statutární město Brno <,>
městská část Brno—jih
<br> OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
<br> „vedoucí Odboru školství a kultury“
s místem výkonu práce:
<br> Uřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.152/13,617 00 Brno <,>
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.7 zákona Č.3 12/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX Č.X XX/XXXX Sb.) <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Je podřízena tajemníkovi úřadu a v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provádí
a zabezpečuje zejména:
<br> Koordinace vztahu mezi MČ Brno-jih (zřizovatelem) a jí zřízených školských
příspěvkových organizací
<br> - kontrolu hospodaření příspěvkových organizací městské části Brno-jih (dále jen ‚.PO‘) <,>
- kontrola provozu základních a mateřských škol,opravy,dílčí úkony investičních akcí <.>
<br> příprava příspěvku na provoz a odpisy,zabezpečení aktualizaci školského rejstříku --
kapacita,konkurzy na ředitele škol,spolupráce s řediteli škol,účetní(m) škol,vedoucí
jídelen
<br> - kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
- pořizování majetku,příprava podkladů pro PO
- spolupráce s auditory — veřejnosprávní kontrola a audit PO (MS ± ZS)
- spolupráce při inventurách
- příprava materiálů a účast na zasedání školské komise,školské rady ZS,RMC,ZMČ
- zaj išt‘uje organizačně-technické zabezpečení voleb,místního referenda,sčítání osob.domů
<br> a bytů
- Zajištění agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a připravenosti na mimořádné
<br> události <.>
- kontaktní osoba pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Přízřenice
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10.± příplatky ...

Načteno

edesky.cz/d/9798468

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz