« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení na MČ Brno-Jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na MČ Brno-Jih
Statutární město Brno <,>
městská část Brno–jih
<br> O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice
„Referent / referentka ekonomiky škol“
s místem výkonu práce:
Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.152/13,617 00 Brno <,>
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.§ 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> Charakteristika pozice:
Je podřízena tajemníkovi úřadu a v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provádí a zabezpečuje zejména:
· kontrolu hospodaření příspěvkových organizací městské části Brno-jih (dále jen „PO“) <,>
· kontrola provozu základních a mateřských škol,opravy,dílčí úkony investičních akcí,příprava příspěvku na provoz a odpisy,zabezpečení aktualizaci školského rejstříku – kapacita,konkurzy na ředitele škol,spolupráce s řediteli škol,účetní(m) škol,vedoucí jídelen
· kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
· pořizování majetku,příprava podkladů pro PO
· spolupráce s auditory – veřejnosprávní kontrola a audit PO (MŠ + ZŠ)
· spolupráce při inventurách
· příprava materiálů a účast na zasedání školské komise,školské rady ZŠ,RMČ,ZMČ
· zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb,místního referenda,sčítání osob,domů a bytů
· Zajišťuje agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a připravenosti na mimořádné události
· kontaktní osoba pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Přízřenice
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 9.+ příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
· VŠ nebo středoškolské vzdělání s maturitou
· zkouška zvláštní odborné způsobilosti ...

Načteno

edesky.cz/d/9798463

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz