« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brnvjih Mariánské nám.13,61700 Brno 0 <.>,v _! Magistrát mesta Brna iš,2 2 "05" 2024 _ Odbor dopravy „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9.6.3519.<.>.<.>.321 Příloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SP.ZN-I 5400/OD/MMB/0058098/2024/15 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> č.J.: MMB/0242025/2024/ZAV TEL./EMAIL: 542174 755/zavadil.miroslav©bmo.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikaci III.třídy
<br> ulice Bohunická a stavbě veřejně přístupné účelové komunikace pod názvem „DSO 201.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné“,Brno
<br> 22 415- 202l
<br> Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> „BMČ
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> 22 -[15- 2024
<br> Magistrát města Brna,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikaci III.třídy ulice Bohunická a stavbě veřejně přístupné účelové komunikace pod názvem „DSO 201.2 Komunikace a zpevněné plochy veřejné“,Brno,formou výkresu „ČÍSLO VÝKRESU 08“,„NÁZEV VÝKRESU: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU“,„SOUBOR: DSO 201.1 — SJEZD DSO 201.2 — KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ“,„MÍSTO: 1514/11,1514/12,1514/16 katastrální území Horní Heršpice,obec Brno (612065)“,„INVESTOR T-Park Brno,s.r.o <.>,IČO: 27709884,Nádražní 1879/12,66451 Šlapanice,“,„NÁZEV PROJEKTU ABT PARK“,„OBJEKT: 80.201 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOC...

Načteno

edesky.cz/d/9798462


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz