« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - VV-OOP-PUP-veslarske-zavody-TJ-JISKRA.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-OOP-PUP-veslarske-zavody-TJ-JISKRA.pdf
ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 147,datová schránka: 4cbbvj4
email: monika.pecova@mesto-trebon.cz
<br>
Spis.zn.: METR_S 1889/2024 OD
<br> Ze dne: 03.05.2024
<br> Naše č.j.: METR 9288/2024 PeMo
<br>
<br> Vyřizuje: M.Pečová
V Třeboni dne: 22.05.2024
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místních komunikacích
<br>
Městský úřad Třeboň,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1
písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Územního odboru Jindřichův
Hradec,Dopravního inspektorátu,ze dne 19.04.2024,pod č.j.KRPC-54815-1/ČJ-2024-020306 <,>
stanovuje žadateli:
<br>
TJ JISKRA Třeboň,z.s <.>,Jiráskova 444,379 01 Třeboň,IČ: 00512907 <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici II/154 (ul.Budovcova a ul.Novohradská) a místní
komunikaci č.8c (ul.U Světa) ve městě a k.ú.Třeboň <,>
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při konání veslařských závodů na rybníku Svět
během pořádání Mistrovství oblasti Vltava (ve dnech 08.06.– 09.06.2024) Mistrovství ČR Masters
s mezinárodní účastí (ve dnech 13.7.– 14.07.2024) a Třeboňské regaty s mezinárodní účastí
(ve dnech 23.08.– 25.08.2024),za těchto podmínek:
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně
<br> inženýrského opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 3) Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být
umístěny tak,aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a
to v souladu s Technickými podmínkami:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/9798356

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz