« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o době a místě konání voleb
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta obce Stěbořice pro volby do Evropského parlamentu,konaných ve dnech 7.a 8 <.>
června 2024,podle zákona Č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně a
doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů oznamuje
<br> l.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek 7.června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 8.Června od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb v okrsku Č.l - Stěbořice je volební místnost,<,> přisáli"
v KD Stěbořice č.p.178 pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní
části Stěbořice.Vchod do volební místnosti,<,> přisáli" bude zadním vchodem kolem
pohostinství Panská <.>
<br> 3.Místem konání voleb v okrsku č.2 - Jamnice je volební místnost,<,> sál" v KD
Jamnice č.p.26 pro voliče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části
Jamnice <.>
<br> 4.Místem konání voleb v okrsku Č.3 - Nový Dvůr a osada Březová je volební
místnost v budově,<,> staré školy" v Novém Dvoře čp.23 pro voliče,kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Nový Dvůr a osadě Březová.Občané
Březové budou moci volit v pátek 7.června 2024 v úřadovně OÚ na Březové
v době od 18:00 - 20:00 hodin <.>
<br> 5.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním <,>
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,cestovníni průkazem
České republiky <.>
<br> 6.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky <.>
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 7.k zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise <.>
<br> 8.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku,jinak mu okrsková komise hlasování neumožní <.>
<br> Ve Stěbořicích 22.05.2024
=Ĺ-
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/9798006


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz