« Najít podobné dokumenty

Obec Suchý Důl - Návrh závěrečného účtu obce Suchý Důl za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchý Důl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Suchý Důl za rok 2023
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Suchý Důl,IČ: 00653683
<br> za rok 2023
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 13.11.2023
<br> - 31.01.2024
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Suchý Důl v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 18.07.2023 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Suchý Důl
<br> Suchý Důl 24
<br> 549 62 Police nad Metují
<br>
<br> Zástupci za obec:
<br> starostka - XXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 03.07.2023
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učině...
Výsledek inventarizace za rok 2023
Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2023
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31.12.2023
Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2023
Příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2023
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Suchý Důl 1z00653683IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Suchý DůlNázev:
<br> Sídlo: Suchý Důl 145
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> Samospráva
<br> 00653683Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 05.02.2024 8:58:20
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Suchý Důl 2z00653683IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 2 199 599,40
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 2 199 599,40
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné ...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Suchý Důl 3z00653683IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 27 950,21 0,00 41 854,53 0,00
<br> 2.562 399 374,86 0,00 312 642,89 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.427 325,07 0,00 354 497,42 0,00
<br> 36.549 88 625,00 0,00 87 729,00 0,00
<br> 35.558 93 537,00 0,00 26 037,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 680,00 0,00 170,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 4 227,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 2 150 112,80 0,00 2 366 654,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 930,00 0,00 310,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 72 140,00 0,00 87 920,00 0,00
<br> 15.525 3 255,00 0,00 1 595,00 0,00
<br> 14.524 495 947,00 0,00 395 846,00 0,00
<br> 13.521 1 815 266,00 0,00 1 634 868,00 0,00
<br> 12.518 2 008 475,20 0,00 2 842 028,21 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 205 309,41 0,00 20 809,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 42 576,83 0,00 2 422 296,95 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 13 306,00 0,00 17 461,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 586 080,81 0,00 517 148,41 0,00
<br> 1.501 340 676,86 0,00 360 179,18 0,00
<br> I.7 921 144,91 0,00 10 781 051,75 0,00
<br> A.9 989 949,74 0,00 12 450 238,89 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Suchý Důl
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo...
Rozvaha k 31.12.2023
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Suchý Důl 5z00653683IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 11 608 670,05 51 620,94 11 557 049,11 9 742 182,88
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 242 000,00 0,00 242 000,00 242 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.242 000,00 0,00 242 000,00 242 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 3 750 363,60 0,00 3 750 363,60 13 310,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 3 029 472,41 3 029 472,41 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 4 781 487,65 1 763 706,80 3 017 780,85 1 347 689,33
<br> 3.021 85 490 887,49 27 876 626,00 57 614 261,49 59 444 688,49
<br> 2.032 90 001,00 0,00 90 001,00 90 000,00
<br> 1.031 3 733 042,60 0,00 3 733 042,60 3 737 285,60
<br> II.100 875 254,75 32 669 805,21 68 205 449,54 64 632 973,42
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 159 000,00 0,00 159 000,00 233 600,00
<br> 6.019 835 239,00 498 615,00 336 624,00 228 039,00
<br> 5.018 36 298,30 36 298,30 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.1 030 537,30 534 913,30 495 624,00 461 639,00
<br> 102 147 792,05 33 204 718,51 68 943 073,54 65 336 612,42
<br> 113 756 462,10 33 256 339,45 80 500 122,65 75 078 795,30
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Suchý Důl
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Suchý Důl 145
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<...
Výkaz o plnění rozpočtu FIN sestavený k 31.12.2023
oddíl I./ 1
<br> 1032 **** 20 000,00 0,0020 000,00
<br> 1032 20 000,00 0,002132 20 000,00
<br> 1032
<br> 0000 **** 9 567 021,00 13 224 804,1310 764 189,00
<br> 0000 1 409 531,00 1 409 530,724216 1 409 531,00
<br> 0000 0,00 235 000,004122 235 000,00
<br> 0000 0,00 854 518,004116 854 518,00
<br> 0000 99 300,00 99 300,004112 99 300,00
<br> 0000 0,00 38 600,004111 38 600,00
<br> 0000 300 000,00 326 252,861511 300 000,00
<br> 0000 0,00 0,721382 0,00
<br> 0000 30 000,00 67 188,591381 30 000,00
<br> 0000 2 500,00 4 380,001361 2 500,00
<br> 0000 350 000,00 361 699,001345 350 000,00
<br> 0000 15 000,00 25 260,001342 15 000,00
<br> 0000 14 000,00 21 900,001341 14 000,00
<br> 0000 4 000 000,00 4 728 436,111211 4 000 000,00
<br> 0000 446 690,00 446 690,001122 446 690,00
<br> 0000 1 500 000,00 2 630 718,131121 1 500 000,00
<br> 0000 200 000,00 362 489,911113 200 000,00
<br> 0000 50 000,00 125 649,031112 50 000,00
<br> 0000 1 150 000,00 1 487 191,061111 1 219 050,00
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2023 12 00653683
<br> XXX XXXXX IČ:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2023
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních
nemovitých věcí a jejich částí
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v
rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu
<br> Příjem z daně z nemovi...
Návrh závěrečného účtu obce Suchý Důl za rok 2023
Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2023
<br>
Str.1
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2023 - návrh
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> Údaje dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění platných předpisů <.>
<br> - Údaje o plnění příjmů a výdajů
- Vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací
- Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023 sestavená k 31.12.2023
- Zpráva o přezkoumání hospodaření
<br>
Přílohy:
<br>
1) Výkaz o plnění rozpočtu Fin sestavený k 31.12.2023
2) Rozvaha k 31.12.2023
3) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
4) Příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2023
<br> 5) Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2023
6) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31.12.2023
7) Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2023
8) Výsledek inventarizace
9) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Suchý Důl za rok 2023
<br>
<br>
<br>
INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ
<br> Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen: 22.05.2024 sejmut:
<br> Přílohy č.1–9 nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce.Pro zájemce jsou k
nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě
zveřejněno na úřední desce na adrese www.suchydul.cz <.>
<br>
<br> PROJEDNÁNÍ A PŘIPOMÍNKY
<br> Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce
<br> Suchý Důl dne 10.06.2024 <.>
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do
07.06.2024 (do 12:00 hod) doručením na adresu obce,nebo ústně na zasedání zastupitelstva
<br> obce dne 10.06.2024 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2023
<br>
Str.2
<br>
<br>
<br> Údaje o obci:
Adresa: Obec Suchý Důl,č.p.145,549 62 Suchý Důl
IČO: 00653683
Telefonické spojení: 491 541 139
e-mail: obec@suchydul.cz
počet obyvatel k 31.12.2023: 401
<br> základní územní jednotka: Suchý Důl (ZUJ) 574490
<br>
<br> Zastupitelstvo v roce 2023
<br>
<br> Informace se ...

Načteno

edesky.cz/d/9797478

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchý Důl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz