« Najít podobné dokumenty

Městys Křivoklát - Návrh závěrečného účtu VSOZČ za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Křivoklát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
 
<br>  
<br>  
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH 
ZA ROK 2023, VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
<br>  
Níže  uvedený  návrh  závěrečného  účtu  bude  projednán  na  řádném  71.  zasedání  valné  hromady 
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které se bude konat dne 14.6.2024 od 9:00 hod. 
v zasedací místnosti v sídle svazku na adrese Studentská 328/64, K. Vary – Doubí.  
<br> Připomínky  k návrhu  závěrečného účtu mohou občané  členských obcí  a měst uplatnit písemně  ve 
lhůtě do 13.6.2024 na adrese  sídla  svazku Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary  či na emailové 
adrese  vsozc@vodakva.cz  nebo  ústně  při  projednávání  návrhu  na  řádném  71.  zasedání  Valné 
hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.  
<br>
<br> 1
<br> VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČEH,se sídlem v Karlových Varech <,>
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg.č.7/1993
<br> Závěrečný účet svazku obcí za rok 2023,Rozbor hospodaření VSOZČ
<br> Obsah:
<br> Úvod 1
<br> 1.Hospodaření VSOZČ 2
<br> 2.Investiční výstavba VSOZČ 3
<br> a) Úvod 3
<br> b) Stavební investice na území Karlovarského,Středočeského a Ústeckého kraje 3
<br> c) Stavební investice na území Plzeňského kraje 8
<br> d) Automatizace objektů 11
<br> e) Strojní investice 11
<br> 3.Majetek VSOZČ 12
<br> Přílohy:
<br> 1.Plnění rozpočtu VSOZČ za r.2023 13
<br> 2.A Rozvaha 14
<br> 2.B Výkaz zisku a ztráty 15
<br> 3.A Přehled přijatých investičních dotací a příspěvků na investice v r.2023 16
<br> 3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31.12.2023 17
<br> 3.C Majetek zatížený zástavním právem k 31.12.2023 18
<br> 4.Plán investic pro Karlovarský,Středočeský a Ústecký kraj na r.2023 19
<br> 5.Plán investic pro Plzeňský kraj na r.2023 20
<br> 6.Přírůstky majetku za rok 2023 21
<br> 7.Hodnota majetku VSOZČ k 31.12.2023 23
<br> 8.Čerpání investic za r.2023 v Karlovarském,Středočeském a Ústeckém kraji 24
<br> 9.Čerpá...

Načteno

edesky.cz/d/9797449

Meta

Prodej   Pronájem   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Křivoklát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz