« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volná místa - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volná místa - Výběrové řízení
Úřad městské čás_t_i města Brna Brno-nh Mariánské nám.13.61700 Brno 0 g 2 2 -05— 2024 o —.StaÍUÍáUIÍ měSÍO Brno,45.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6.<.>.<.>.<.>.3 F.?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.?:;axfžwjg měStSká čáSt Brno—jih Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-jih vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice „vedoucí Odboru školství a kultury“ s místem výkonu práce: Úřad městské části Brno-jih,Mariánské nám.152/13,617 00 Brno <,>
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Je podřízena tajemníkovi úřadu a v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy provádí a zabezpečuje zejména:
<br> Koordinace vztahu mezi MČ Brno-jih (zřizovatelem) a jí zřízených školských příspěvkových organizací
<br> — kontrolu hospodaření příspěvkových organizací městské části Brno-j ih (dále jen „PO“) <,>
<br> - kontrola provozu základních a mateřských škol,opravy,dílčí úkony investičních akcí,příprava příspěvku na provoz a odpisy,zabezpečení aktualizaci školského rejstříku — kapacita,konkurzy na ředitele škol,spolupráce s řediteli škol,účetní(m) škol,vedoucí jídelen
<br> - kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
<br> — pořizování majetku,příprava podkladů pro PO
<br> — spolupráce s auditory — veřejnosprávní kontrola a audit PO (MŠ + ZŠ)
<br> - spolupráce při inventurách
<br> - příprava materiálů a účast na zasedání školské komise,školské rady ZŠ,RMČ,ZMČ
<br> — zajišťuje organizačně—technické zabezpečení voleb,místního referenda,sčítání osob,domů a bytů
<br> - Zajištění agendy ochrany obyvatel a krizového řízení a připravenosti na mimořádné události <.>
<br> - kontaktní osoba ...

Načteno

edesky.cz/d/9794763

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz