« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Rozhodnutí - povolení uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení uzavírky
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br>
<br> Č.j.: MSNS/8849/2024/OD-3
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> Kovandová Věra
569 496 635
podatelna@svetlans.cz
<br> Ve Světlé nad Sázavou dne: 22.5.2024
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad ve Světlé nad Sázavou odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst.4 písm.c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích"),ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky <,>
kterou dne 15.5.2024 podal
<br> STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova 982,158 00 Praha <,>
kterého zastupuje Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČO 27665321,Hruškové Dvory 74,586 01
Jihlava
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Policie KV DI Havlíčkův Brod č.j.KRPJ-
58452-2/ČJ-2024-161606 ze dne 15.5.2024 a souhlasu správce komunikace KSÚSV p.o <.>,TSÚ
Havlíčkův Brod ze dne 15.5.2024,podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.5 vyhlášky
č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů dle §
24 zákona o pozemních komunikacích takto:
<br> p o v o l u j e
<br> úplnou uzavírku silnice č.III/01832
<br> (dále jen "uzavírka")
<br> rozsah: od křiž.se silnicí II/150 do Ostrova
<br> termín: 27.5.– 30.9.2024
<br> důvod: rekonstrukce komunikace a vodovodu
<br> délka uzavřeného úseku: 0,23 km
<br> délka objízdné trasy: 11,20 km
<br>
<br> n a ř i z u j e o b j í z d n o u t r a s u
<br> pro veškerou dopravu,obousměrně,mimo BUS VLOD:
<br> ve směru od Světlé n/S po II/150 do Ledče nad Sázavou na křiž.II/130 x II/150 po II/130 přes Hradec,na
křiž se sil.III/34731 po sil.III/34731 přes Vlkanov,Opatovice na křiž.se sil.III/01832 po sil.III/01832
na XXXXXX do Ostrova;
<br>
trasa BUS VLOD pro dopravce:
ARRIVA autobusy a.s.(linky 600650 a 600670)
<br> Objízdná trasa pro vozid...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz