« Najít podobné dokumenty

Město Brno - inzerát 086/2024 ŽÚ referent státní správy 05 prodl.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

i_086_24_ZUmB_referent_statni_spravy_05_prodl.pdf
Statutární město Brno Magistrát města Brna IČO 449 92 785
<br> inzerátu č.086/2024
Termín pro podání přihlášek prodloužen do
<br> Magistrát města Brna
<br> přijme
unkční místo úředníků/úřednic
<br> v pracovním poměru na dobu určitou
rodičovskou
<br> Živnostenský úřad města Brna,Oddělení živností
<br> pracoviště Magistrátu města Brna
č <.>
<br> Zajišťuje výkon správních činností oblasti koncesovaných a ohlašovacích živností
osoby,komplexně zpracovává veškeré podklady při vydávání průkazů živnostenských oprávnění,jejich změn
a správních rozhodnutí na úseku živností řemeslných,vázaných,koncesovaných a živnosti volné,provádí
<br> oblasti živnostenského podnikání týkající se provozování jednotlivých živností a zvláštních
podmínek provozování živnosti,spolupracuje s příslušnými finančními úřady,zdravotními pojišťovnami <,>
<br> ezpečení při zajišťování agend vyplývajících z činnosti Centrálního registračního místa <.>
Vede správní řízení ve věcech rozhodování o XXX,že nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského
podnikání.Provádí nápravná opatření při zjištění zápisu do živnostenského rejstříku v rozporu se zákonem
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí referátu registrace právnických
XXX nebo Ing.XXXX XXXXXX,vedoucí referátu registrace živností fyzických osob,tel.:
<br> platová třída – dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
+ odměny
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 znalost právních předpisů vztahujících se k živnostensko správní agendě,zejména:
<br> zákon č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.570/1991 Sb <.>,o živnostenských úřadech,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.zpracování osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.634/2004 Sb <.>,o,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.90/2012 ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz