« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 087/2024 ŽÚ kontrolor 05 prodl.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_087_24_ZU_kontrolor_05_2_prodl.pdf
Statutární město Brno Magistrát města Brna IČO 449 92 785
<br> výběrovému řízení č.087/2024
Termín pro podání přihlášek prodloužen do
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č <.>
na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br> Živnostenský úřad města Brna,Odděle
živnostenské kontroly
<br> pracoviště Magistrátu města Brna
<br> Vykonává kontrolu nad dodržováním povinností podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č.455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání,řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání <.>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Mgr.XXXX XXXXX
<br> platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + zvláštní příplatek +
příplatek po 3 měsících + odměny <.>
<br> červenec 2024 nebo dle dohody
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 vysokoškolské vzdělání bakalářském studijním programu
 dborná způsobilost dle zákona 250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(lze splnit v průběhu pracovního poměru nejpozději do 18 měsíců od vzniku
pracovního poměru
<br>  orientace v právních předpisech vztahujících se k živnostensko správní agendě,živnosten
kontrole a dozorové kompetenci ŽÚ <,>
 zákon č.570/1991 Sb <.>,o živnostenských úřadech,ve znění pozdějších předpisů <,>
 zákon č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů <,>
 zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
 zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich <,>
 zákon č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů <,>
 další právní předpisy související s
<br>  komunikační schopnosti <,>
 vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,pečlivost,spolehlivost,flexibilita,psychická odolnost <,>
<br>  uživatelská znalost práce na...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz