« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.10 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.10 2024
OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br> Usnesení č.10/2024
<br> z 10.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
konaného dne 29.2.2024
<br> od 18.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br> Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,MVDr.Jiří
Měsíček,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX ml <.>,Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Holmanová,pan Klecar,paní Žáková
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/10/24
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/10/24
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/10/24
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu paní Mgr.Janu Stránskou a XXXX XXXXXX Chlíbka <.>
<br> X/XX/XX
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br> 1
<br>
<br> 5/10/24
Schválilo <,>
neúčast na valné hromadě VAK Hradec Králové <.>
<br> 6/10/24
Schválilo <,>
zamítnutí příspěvku na zdravotního klauna <.>
<br> 7/10/24
Schválilo <,>
poskytnutí příspěvku pro MS Lužec nad Cidlinou ve výši 15.000,- Kč <.>
<br> 8/10/24
Schválilo <,>
přijetí pana Klecara do pracovního poměru na pozici údržba veřejná zeleně <.>
<br> 9/10/24
Schválilo <,>
neakceptování nabídky na odkup budovy prodejny <.>
<br> 10/10/24
Schválilo <,>
přijetí nabídky od společnosti Vodafone <.>
<br> 11/10/24
Schválilo <,>
přijetí dotace na opravu kaple a následnou realizaci <.>
<br> 12/10/24
Schválilo <,>
doplnění programu jednání:
<br> 13) Rozpočtové opatření č.1/2024 <,>
14) Parkování na veřejné zeleni <,>
15) Vypršení nájemní smlouvy – Kulturní dům <,>
16) Dotace na multifunkční hřiště <,>
17) Kastrační program <,>
18) Stočné <.>
<br> 13/10/24
Schválilo <,>
rozpočtové opatření č.1/2024 <.>
<br> 14/10/24
Schválilo <,>
omezení parkování na veřejné zeleni <.>
<br> 15/10/24
Schválilo <,>...

Načteno

edesky.cz/d/9780085

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz