« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023 final.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023 final.pdf
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2023 do 31.12.2023
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Polanka nad Odrou
<br> Datum vydání: 6.5.2024
<br> IBDO
<br> Tel.: +420 385 102 521 BDO Audit s.r.o.www.bdo.cz V Parku 2316/12 Praha 4 — Chodov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o audítorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> ÚSC,u něhož bylo provedeno přezkoumání Statutární město Ostrava hospodaření: Městský obvod Polanka nad Odrou 1.května čp.330/160 725 25,Ostrava
<br> dále jen územní celek
<br> Identifikační číslo: 008 45 451 Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem: XXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Přezkoumání hospodaření provedli: BDO Audit s.r.o <.>,evidenční číslo KA ČR č.018 V Parku 2316/12 Praha 4 - Chodov Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl C,č.vložky 7279
<br> Auditoři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,evidenční číslo KA ČR č.XXXX
<br> Asistenti auditora: lng.XXXXXXX XXXXXXXXXXX lng.XXXXX XXXX Ing.XXXXXXX XXXXXXXX lng.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení Auditorská společnost provedla přezkoumání
<br> přezkoumání hospodaření: hospodaření územního celku Statutární město Ostrava v souladu s ustanovením S 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením S 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o audítorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo provádění přezkoumání: Sídlo městského obvodu a kancelář BDO Audit s.r.o.BDO Audit s.r.o <.>,česká společnost s ru...

Načteno

edesky.cz/d/9779475


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
12. 06. 2024
06. 06. 2024
05. 06. 2024
27. 05. 2024
24. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz