« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ o dobe a miste konani voleb do EU 2024.pdf [0,41 MB]
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br>
podle § 32 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
<br>
1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br> v pátek dne 7.6.2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
<br> a v sobotu 8.6.2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
2.Místem konání voleb
<br> je volební místnost v pivnici U Bači,Bačalky 101 <.>
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky <,>
cestovním průkazem České republiky),nebo totožnost a státní občanství
jiného členského státu Evropské unie.Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti <.>
<br>
5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat
mimo volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku <,>
pro který byla okrsková volební komise zřízena do přenosné volební
schránky <.>
<br>
<br> V Bačalkách dne 20.5.2024
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
starosta
<br> Č.j.ÚXX/XX/XXXX
Vyvěšeno na úřední desce dne 20.5.2024
Sejmuto 9.6.2024

Načteno

edesky.cz/d/9773079


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz