« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - VŘ na obsazení pracovního místa na OSÚÚP - referent administrativy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_c_29_-_2024_-_referent_administrativy.pdf
MeUPB 55505/2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> V souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje tajemnice MěÚ Příbram výběrové řízení na obsazení
pracovního místa v odboru Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram pro činnost:
<br>
referent administrativy
<br> Stručná charakteristika vykonávané práce:
 komplexní zajišťování administrativních prací pro odbor Stavební úřad a územní plánování (např <.>
<br> vyřizování došlé pošty a odesílání již zpracovaných dokumentů,zakládání a archivování dokumentů <,>
telefonické a e-mailové komunikace s občany,komunikace s centrální spisovnou za referenty
stavebního úřadu,administrativní příprava materiálů pro správní řízení) <,>
<br>  koordinace a zakládání stavebních objektů a adresních míst do registru RUIAN <,>
<br>  zpracovávání statistických podkladů pro analytickou činnost státní statistické služby <.>
<br>
Požadujeme:
<br>  vzdělání: střední s maturitní zkouškou <,>
<br>  znalost práce na PC (MS Office – Word,Excel,Outlook; Internet) <,>
<br>  samostatnost v práci a komunikativnost <,>
<br>  důslednost v práci <,>
<br>  spolehlivost <,>
<br>  praxe ve veřejné správě – výhodou <.>
<br> Nabízíme:
<br>  pružnou pracovní dobu <,>
<br>  5 týdnů dovolené + placené pracovní volno 5 dnů v kalendářním roce (tzv.sick days) <,>
<br>  příspěvek na stravování ve formě elektronické stravenkové karty <,>
<br>  benefity (osobní konto s finančními prostředky – lze čerpat na kulturní a sportovní vyžití,rekreaci,jazykové
vzdělávání,atp.) <,>
<br>  ošatné <,>
<br>  příspěvek na penzijní připojištění <,>
<br>  peněžní dar u příležitosti pracovních a životních výročí <,>
<br>  odměna dobrovolným dárcům krve <.>
<br>
Platové podmínky:
<br> 8.platová třída dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a spr...
PRIHLASKA_do_VR_referent_administrativy_.pdf
Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br>
na obsazení pracovního místa pro činnost …………………….……………………………………
<br>
………….<.> ……….……………………….<.> …………… <.>
<br>
<br> Jméno,příjmení a titul …….…….……………….<.> ………….…………………….<.> <.>
<br>
Datum a místo narození ……………………………………………………………….<.>
<br>
Státní příslušnost ………………….…………………………………………… <.>
<br>
Místo trvalého pobytu ……………………………………………………………… <.>
<br>
Číslo občanského průkazu ………………………………………………………………
(u cizího státního občana číslo dokladu
o povolení k pobytu)
<br>
Kontaktní údaje *)
(Telefonní číslo,e-mailová adresa) ……………………………………………………………… <.>
<br>
<br> ………….<.> ……………………………………
Datum a podpis zájemce
<br>
<br>
K přihlášce připojuji následující doklady:
<br>
a) motivační dopis <,>
<br>
b) životopis,ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech,vlastnoručně podepsaný <,>
<br>
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost – vydaný domovským státem <.>
Pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.) <,>
<br> d) úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br>
<br> Bližší informace na tel.318 402 224 – oddělení personální a vnitřních věcí <.>
<br>
*) Poskytnutí kontaktních údajů je dobrovolné a slouží pouze k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového
řízení <.>

Načteno

edesky.cz/d/9771325

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz