« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Rozhodnutí - povolení kácení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - povolení kácení
Obecní úřad v Malhostovicích,MALHOSTOVICE č.p.75,666 03 Tišnov
<br> Č.j.12024 _ Gríí.v Malhostovících dne 17.5.2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Obecní úřad v Malhostovicích jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu Ši 610dst.l,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smysluš 8 a 5 76 odst.1 písm.a) zákona či l4/ 1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o ochraně přírody) a ve smyslu ustanovení X XX a 5 l 1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu (dále jen správní řád) ve znění pozdějších předpisů rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení (ošetření) dřevin rostoucích mimo les,kterou žadatel(ka) podalGa) dne 17.5,2024
<br> Žadatel: obec MALHOSTOVICE,se sídlem Malhostovice 75,PSČ 666 03 Tišnov & po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst.1 © 8 zákona
<br> POVOLUJE
<br> Žadateli: obci MALHOSTOVICE,Malhostovice 75,PSČ 666 03 Tišnov,pokácení dřeviny/dřevin — druh: smrk vpočtu 3 ks rostoucích na pozemku p.č.llZ/l v k.ú.NUZIROV — vlastník obec MALHOSTOVICE
<br> Odůvodnění:
<br> Z důvodu velkého vzrůstu stromů rostoucích v blízkosti jiných nemovitosti a z důvodu stavby nové dešťové kanalizace „V Chaloupkách“ bylo rozhodnuto o jejich pokácení.Z důvodu naléhavosti budou pokáceny neprodleně!
<br> Náhradní výsadba: 5 ks listnatých stromů
<br> Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto,tak jak je ve výroku uvedeno <.>
<br> Poučení o odvolání:
<br> Proti tomuto rozhodnutí se lze podle & 81 a š 82 správního řádu odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení a to podáním učiněným u Obecního úřadu Malhostovice ke Krajskému úřadu JIHOMORAVSKEHO kraje,odboru životního prostředí,Zerotínovo náměstí 499/3,PSČ 601 82 Brno
<br> úřední razítko

Načteno

edesky.cz/d/9738421

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz