« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY HLINECKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprává o přezkumu hospodaření svazku za rok 2023.pdf
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odborfinanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> dobrovolného svazku obcí DSO Komunální služby Hlinecko,svazek obcí
<br> IČ: 07357788
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25.10.2023 jako Dílčí přezkoumání 06.03.2024 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 14.8.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2023 do 31.12.2023 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle Technických služeb města Hlinska dne 25.10.2023
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle Technických služeb města Hlinska dne 06.03.2024 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Komenského náměstí XXX,XXX XX Pardubice,Lei.: +420 465 026 530,mobil: |420 724 652 048 e-mail: ivanabednarikova©pardubickykraj.c7
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.42012004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 10.7.2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXX - předseda svazku
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX - účetní svazku XXXXX XXXXXXXXX - jednatelka svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.4202004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4202004 Sb.nebyly předmětem přezkoumá...
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023.pdf
“wave-i W956.<.> <.>
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice.č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WVWV stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> XCRGBZUC IZNC (23062023 /_ q121gggíi)
<br> %$?
<br> (v Kč) sestavený ke dni 30.01.2024
<br> 07357788
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí Poděbradovo nám.1
<br> Hlinsko
<br> 539 01
<br> 725 767 234
<br> potuckoantshlinsko.cz www.kshlinecko.cz
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor & cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně
<br> Ví.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí.DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům & Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> ščííiébza 115 g'm'í'is' "
<br> Zpracováno systemem UCRG GORDlOG spot s r.0 <.>
<br> strana 1 ! 6
<br> Licence: W066 __ X CRGBZUC !ZNC (23062023 ! 010120252
<br>.i_l_F?£_NĚŘ_Í_592PQč_T—Ú PLÉMĚVW
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po zmenám Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 100,00 100,00 2,93 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem 100.00 100.00 2.93 nemiiní'vřpís“pšhže£aš druhového třídění rozpočtové skladby- " Schválenynrozpocet Ro'zpotsšípo ziheíšěh“ “ _ _ _mĚkbrEhěašr 2141 Příjem z úroků 100.00 100,00 2,93 214 Přijaté výnosy z finančního majetku 100.00 100,00 2,93 21 Příjem : vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým _ 100.00 100,00 2,93
<br> vztahem '
<br> : Nedaňové příjmy (součetza třídu :) 100.00 100.00 2.93 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 100-5“ - 100-9“ 2:93 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1100-00 v - 190-0“ ' ' 219.3
<br> 30.01.2...

Načteno

edesky.cz/d/9735983

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz