« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11. 3. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení 01 z 11_3_2024[1].pdf [0,30 MB]
Obec Dlouhopolsko
<br> ZÁPIS
<br> z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko
<br> konaného dne 11.března 2024 od 18,30 hodin
<br> v zasedací místnosti v budově bývalé školy,Poděbradská čp.5,Dlouhopolsko
<br>
<br>  Přítomní členové zastupitelstva obce: Mgr.XXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> X.Zahájení
Zasedání zahájila v 18,30 hod a všechny přítomné přivítala starostka obce Mgr.XXXX XXXXXX <.>
<br> Prohlásila,že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno.Dále starostka konstatovala,že je
<br> přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce,6 přítomných,a prohlásila zasedání
<br> za usnášeníschopné <.>
<br> Starostka obce dále sdělila přítomným,že účastí na schůzi souhlasí přítomní s GDPR,neboť
<br> zápisy ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují na webových stránkách.Pokud se někteří
<br> z přítomných zúčastní diskuze,budou zveřejněna jejich jména <.>
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka navrhla určit zapisovatelkou Ing.Martinu Knytlovou,ověřovateli zápisu paní Pavlu
<br> Průšovou a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> Hlasování č.X (přítomno X členů ZO): pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1/1/2024:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko schvaluje zapisovatelkou Ing.Martinu Knytlovou <,>
<br> ověřovateli zápisu paní Pavlu Průšovou a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> X.Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Rozpočtové opatření č.10/2023 a č.1/2024
5.Inventarizační zpráva
6.Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce
7.Závěrečný účet 2023
8.Účetní závěrka k 31.12.2023
9.Správce rozpočtu + nová paní účetní
10.Pověření starostky obce ohledně překročení čerpání financí v paragrafu
11.Dodatek ke smlouvě OSA
12.PROAGRO Nymburk,a.s.- smlouva na odvoz bioodpadu
<br>
<br> 13.Zers - 2MH servis s.r.o.- sm...
Zápis a usnesení 01 z 11_3_2024.pdf
Obec Dlouhopolsko
<br> ZÁPIS
<br> z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko
<br> konaného dne 11.března 2024 od 18,30 hodin
<br> v zasedací místnosti v budově bývalé školy,Poděbradská čp.5,Dlouhopolsko
<br>
<br>  Přítomní členové zastupitelstva obce: Mgr.XXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> X.Zahájení
Zasedání zahájila v 18,30 hod a všechny přítomné přivítala starostka obce Mgr.XXXX XXXXXX <.>
<br> Prohlásila,že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno.Dále starostka konstatovala,že je
<br> přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce,6 přítomných,a prohlásila zasedání
<br> za usnášeníschopné <.>
<br> Starostka obce dále sdělila přítomným,že účastí na schůzi souhlasí přítomní s GDPR,neboť
<br> zápisy ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují na webových stránkách.Pokud se někteří
<br> z přítomných zúčastní diskuze,budou zveřejněna jejich jména <.>
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka navrhla určit zapisovatelkou Ing.Martinu Knytlovou,ověřovateli zápisu paní Pavlu
<br> Průšovou a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> Hlasování č.X (přítomno X členů ZO): pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1/1/2024:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko schvaluje zapisovatelkou Ing.Martinu Knytlovou <,>
<br> ověřovateli zápisu paní Pavlu Průšovou a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> X.Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Rozpočtové opatření č.10/2023 a č.1/2024
5.Inventarizační zpráva
6.Zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce
7.Závěrečný účet 2023
8.Účetní závěrka k 31.12.2023
9.Správce rozpočtu + nová paní účetní
10.Pověření starostky obce ohledně překročení čerpání financí v paragrafu
11.Dodatek ke smlouvě OSA
12.PROAGRO Nymburk,a.s.- smlouva na odvoz bioodpadu
<br>
<br> 13.Zers - 2MH servis s.r.o.- sm...

Načteno

edesky.cz/d/9734577

Meta

Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz