« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13.61700 Brno
<br> 75 Ill-ZDŠMM
<br> č.<.> j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.DOŠLO
<br> č.j.MMB/0230035/2024/VOD
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo je přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemků: - p.č.2722/5 orná půda,o výměře 897 m2,- p.č.2722/22 orná půda,o výměře 280 m2,- p.č.2722/24 orná půda,o výměře 1007 m2,- p.č.2768/4 ostatní plocha,ostatní komunikace,0 výměře 621 m2,- p.č.2769/10 orná půda,o výměře 649 m2,- p.č.2769/11 orná půda,o výměře 500 m2,- p.č.2952/17 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 25 m2,- p.č.2952/19 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 355 m2,- p.č.2952/21 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 353 m2,vše v k.ú.Černovice z vlastnictví statutárního města XXXX do vlastnictví České republiky a do práva hospodařit s tímto majetkem pro Správu železnic,státní organizací,se sídlem Praha 1 — Nové Město,Dlážděná 1003/7,PSČ 110 00,IČO: 70994234
<br> (infonnace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapove podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Kula,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.209,tel.542173543,e— —mail.kuta.dmhomira©bmo cz)
<br> č.j.MMB/0230035/2024/VOD
<br> Vyjádření a případné dotazv zasílei te na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX vedoucí MO MMB
<br> Úřad městské části města Brna 1 7 "05" 20210 Brno-jih
<br> Mariánské nám.13,6170...

Načteno

edesky.cz/d/9733640

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz