« Najít podobné dokumenty

Obec Horky - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a čase konání voleb.pdf
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
<br>
<br>
Starosta obce Horky podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m u j e:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br>  v pátek dne 7.června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br>  v sobotu dne 8.června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v Zasedací místnosti Obecního úřadu Horky,Horky 13 <,>
286 01 Čáslav pro voliče bydlící v obci Horky
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství.Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.Volič <,>
který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství
jiného členského státu <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky
jiné <.>
<br>
<br> V Horkách dne 16.05.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXXX XXXXX,DiS <.>
<br> Starosta obce Horky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2024-05-16T17:37:16+0200
XXXXX XXXXX,DiS <.>

Načteno

edesky.cz/d/9725911


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz