« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Veřejná vyhláška- Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB- B170_p353_22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB- B170_p353_22
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
___________________________________________________________________________________
<br>
č.j.MMB/0211654/2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2 a 4
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších
<br> předpisů,v návaznosti na § 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů
a § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br>
návrhu Změny ÚPmB – B170_p353_22
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
v pondělí 17.června 2024 ve 14:00 hod
v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží <.>
<br>
<br> Cílem změny ÚPmB – B170_p353_22 je vytvořit územní podmínky pro zajištění dopravní obsluhy navazujícího
<br> území a terminálu hromadné dopravy ve Starém Lískovci.Řešené území změny se nachází na území MČ Brno-
<br> Starý Lískovec v k.ú.Starý Lískovec.Jedná se o změnu pořizovanou zkráceným postupem dle § 55a a
<br> následujících ustanovení stavebního zákona <.>
<br>
Návrh Změny ÚPmB – B170_p353_22 bude vystaven v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti
č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 15.05.2024 do 24.06.2024 včetně,a dále na
<br> internetové adrese:
<br>
https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/zmeny-uzemniho-planu/zmeny-upmb-samostatne/zmena-uzemniho-
planu-mesta-b...

Načteno

edesky.cz/d/9723011

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz