« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP č.3/2024_Změna ÚPmB-B343_POR_1_22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01_B343_vyhl_vystaveni_OOP.pdf (PDF 85.42 kB)
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
___________________________________________________________________________________
<br> č.j.MMB/0215148/2024
<br>
Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br>
<br>
oznamuje
<br>
<br> dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
vydání
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.3/2024 <,>
Změna ÚPmB – B343_POR_1_22
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna,jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 334a odst.2
<br> zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a k vydávání změn platného Územního
<br> plánu města Brna schváleného usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění pozdějších změn <,>
<br> na svém Z9/16.zasedání konaném dne 9.4.2024 v souladu s § 188 odst.3,§ 54 odst.2 a § 55 odst.2
stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
<br> plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,§ 171 a
<br> následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením
<br> § 188 odst.4 stavebního zákona vydalo Změnu ÚPmB – B343_POR_1_22 <.>
<br>
Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
<br> povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.3/2024 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz...

Načteno

edesky.cz/d/9720285

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz