« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy č. 1/2024, Změna ÚPmB - B1/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 1/2024, Změna ÚPmB - B1/22
Úřad městské části města Brna Brno-jih
<br> Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> O % 1 5 -05- 2024
<br> Statmámí měs“ Brno čj.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Magistrát města Brna.<.> _,<,>,_ Priloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Odbor územního plánovaní a rozv01e B R N 0
<br> č.j.MMB/0220838/2024
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydání
<br> OPATŘENÍ OBEC,NÉ POVAHY č.1/2024,Změna UPmB - B1/22 “
<br> Zastupitelstvo města Brna,jako orgán oprávněný podle 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 5 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a k vydávání změn platného Územního plánu města Brna schváleného usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění pozdějších změn,na svém 29/16.zasedání konaném dne 9.4.2024 v souladu s 5 188 odst.3,5 54 odst.2 a 5 55 odst.2 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,5 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením 5 188 odst.4 stavebního zákona vydalo Změnu ÚPmB - B1/22 <.>
<br> Podle 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vwěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahv statutárního města Brna č.1/2024 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> httpsz/lupmb.brno.cz/p|atnv—uzemni—plan/zmenv—uzemniho-planu/vvdane—zmenv-upmb-formou-opat...

Načteno

edesky.cz/d/9720281

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz