« Najít podobné dokumenty

Obec Bílý Kostel nad Nisou - Volby - vyrozumění o místě a termínu školení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílý Kostel nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby - vyrozumění
Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou
<br> V Bílém Kostele dne 16.5.2024
<br> Podle ust.š 16 odst.1 písm.d) a odst.2 zák.č.62/2003 Sb <.>,o volbách do EP a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.o volbách do EP") v souvislosti s přípravou konání voleb do Evropského parlamentu,které se uskuteční ve dnech 7.a 8.června 2024,tímto
<br> VYROZUMÍVÁM
<br> zapisovatele,předsedu a místopředsedu okrskové volební komise naší obce
<br> 0 místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování g'sledků hlasování,které se uskuteční
<br> dne 22.5.2024 od 15:00 hod.- Městský úřad Chrastava,nám.1 máje — velká zasedací místnost <.>
<br> Připomínám,že podle ust.& 19 odst.5 zák.o volbách do EP zapisovatel,předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování <.>
<br> Upozorňuji,že podle ust.& 61 odst.1 zák.o volbách do EP nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (a to zapisovatel,předseda,místopředseda),který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdyjiž nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> Podle ust.!& 16 odst.2 zák.o volbách do EP se toto vyrozumění pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 16.5.2024
<br> ROZDĚLOVNÍK:.<.>,' _
<br> — všem zapisovatelům,předsedům a místopředsedům OVK KOSTEL nad NISOU 206 k vyvěšení na úřední desce (a to izpůsobem umožňujícím dálkový přístup).;: l Bllý Kostel nad Nisou
<br> - k založení do volebni dokumentace OÚ l' : 00672106 ©

Načteno

edesky.cz/d/9717009


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílý Kostel nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz