« Najít podobné dokumenty

Obec Janová - Návrh - Závěrečný účet SOMV 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva č. 367-2023-IA o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2023
Klasifikace: chráněný dokument Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín +420 577 043 219 ■ podatelna@zlinskykraj.cz Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Svárov 1080 755 24 Vsetín Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 12.dubna 2024 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX IA Zpráva č.XXX/XXXX/IA o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,IČO: 70238880 za rok 2023 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 4.12.2023 - 5.12.2023 (dílčí přezkoumání) 10.4.2024 - 12.4.2024 (konečné přezkoumání) na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích.Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 14.8.2023.Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 12.4.2024.Místo provedení přezkoumání: Jasenická 1106,Svárov 1080 755 24 Vsetín Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXX Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zastupovaly: předsedkyně: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX finanční manažer: Ing.Zdenka Mynářová vedoucí kanceláře: Ing.XXX XXXXXXXX Klasifikace: chráněný dokument X A.Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko /dále SOMV/ na rok 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách SOMV dne 30.11.2022 a na úředních deskách 53 sdružených obcí v zákonné lhůtě pro jeho schválení (zveřejnění na úředních deskách sdružených obcí doloženo).Návrh rozpočtu byl zpracován pro příjmy 85.887.100 Kč,výdaje 64.440.000 Kč,financování - 21.447.100 Kč a zabezpečuje tyto činnosti: SOMV (§ 3639),ČřB I (§ 2321),ČřB II (§ 2321),DSV (§ 2143).Financování představuje splátky úvěru (pol.8124) ve výši - 14.820.000 Kč a plánované navýšení ZBÚ (pol.8115) ve výši - 6.627.100 Kč.Transfery (třída 4...
Závěrečný účet SOMV za rok 2023 - návrh
Licence: DMOV XCRGBZUC /ZU1 (01012023 /01012023)
<br> \! I <,>
<br> ZÁVĚRECNY UČET ZA ROK 2023 - návrh
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2023
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70238880
<br> název Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ulice,č.p.Svárov 1080
<br> obec Vsetín
<br> PSČ,pošta 75501
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 571 410 537 e-mail mynarova©mikroregion-vsetinsko.cz WWW stránky www.mikroregion-vsetinsko.cz
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko byl zveřejněn dle 5 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Zveřejnění od: do: Podpis a razítko obce/městalměstyse:
<br> 27.02.2024 13h27m14s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1/ 6
<br> Licence: DMOV
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012023/01012023)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost I.PLNENI ROZPOCTU PRIJMÚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Nedaňové příjmy 66 509 904,00 66 870 556,00 71 488 320,44 Přijaté transfery 19 377 196,00 20 586 018,00 206 886 065,00 Příjmy celkem 85 887 100,00 87 456 574,00 278 374 385,44 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třiděnl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 196 322,00 196 322,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 850 000,00 850 000,00 850 425,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transf...

Načteno

edesky.cz/d/9716877

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz