« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Závěrečný účet - návrh svazku ČOV Drásov-Malhostovice 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> ČOV Drásov - Malhostovice; IČO 70965528; Drásov 61,Drásov,664 24
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4221 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00Investiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4222 0,00 3 137 600,00 3 137 600,00Investiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 2 500 000,00Bez paragrafu 5 637 600,00 5 637 600,00 100,00XXXX
<br> 2321 2111 50 000,00 50 000,00 45 184,00Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 90,37
<br> 2321 2132 4 476 900,00 4 476 900,00 4 510 114,00Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejichčástí 100,74
<br> 2321 2141 1 000,00 1 000,00 294,35Příjem z úroků 29,44
<br> 2321 2212 1 000,00 1 000,00 0,00Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0,00
<br> 2321 2324 20 000,00 20 000,00 0,00Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00
<br> 2321 2329 1 000,00 1 000,00 0,00Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00
<br> 4 549 900,00Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 4 549 900,00 4 555 592,35 100,132321 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 3 937 600,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 3 937 600,00 0,006330 XXXX
<br> 138,7110 187 500,007 049 900,00Celkem 14 130 792,35
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2321 5021 130 000,00 130 000,00 113 ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br> *KUJMXOQ264L7*
KUJMXOQ264L7
<br>
<br>
<br> SpZn.: S - JMK 99203/2023 OKP
<br> Č.j.: JMK 46741/2024
<br>
<br>
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO ČOV DRÁSOV-MALHOSTOVICE,okres Brno-
<br> venkov
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 29.listopadu 2023 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 22.března 2024 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Úřad městyse Drásov
<br> Drásov 61,664 24 Drásov
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Kontrolor: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX - předsedkyně
<br> Bc.XXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
<br> zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 z...
Návrh závěrečného účtu za 2023
ČOV Drásov - Malhostovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023
<br>
Sestavený ke dni 31.12.2023
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br>
<br> Název ČOV Drásov – Malhostovice
<br>
<br> Adresa Všechovická 61,664 24 Drásov
<br>
<br> IČ 70965528
<br>
<br> DIČ CZ70965528
<br>
<br> Právní forma dobrovolný svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br>
<br> E-mail evicka.malaskova@seznam.cz; starosta@drasov.cz
<br>
<br> Telefon 776290659
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
<br> I.Rozpočet a rozpočtové hospodaření – detailně
II.Úvěry a návratné finanční výpomoci
III.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
IV.Nakládání s majetkem
V.Porovnání příjmů a výdajů – skutečnost
VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ČOV Drásov - Malhostovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí ČOV Drásov – Malhostovice (dále jen svazek) se zpracovává na základě
<br> § 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a zákona č.24/2017 Sb <,>
<br> kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti <.>
<br>
<br> Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o
<br> hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích <.>
<br>
<br> Hospodářskou činnost svazek neprovozuje <.>
<br>
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a zákona č.24/2017 Sb.<,>
<br> zveřejňuje svazek návrh závěrečného účtu za rok 2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ČOV Drásov - Malhostovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I) Rozpočet a rozpočtové hospodaření
<br>
<br> Rozpočet svazku na rok 2023 byl schválen valnou hromadou svazku dne 7.6.2023 jako schodkový:
<br>
<br> PŘí...

Načteno

edesky.cz/d/9715928

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz