« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Rozhodnutí o uzavírce komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o uzavírce komunikace
OBEC MALHOSTOVICE
<br> se sídlem MALHOSTOVICE č.p.75,PSČ 666 03 Tišnov 3
<br> č.j./2024 Vyřizuje: XXX XXXX G R Ú N W A L D — starosta obce,tel: 549 424 188,mob.724 185 249
<br> Títl: Obecní úřad MALHOSTOVICE,se sídlem Malhostovice č.p.7 5,PSČ 666 03 Tišnov 3
<br> ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE KOMUNIKACE
<br> Obecní úřad MALHOSTOVICE na základě žádosti f.Inženýrské stavby Jebáček s.r.o <.>,se sídlem Popice 11,PSČ 669 02 Znojmo podané jejím zástupcem ústní/telefonickou formou dne 13.5.2024 jako silniční správní úřad příslušný podle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) přezkoumal žádost o povolení uzavírky,kterou dne 13.05.2024 podala:
<br> f.Inženýrské stavby Jebáček s.r.o <.>,se sídlem Popice 11,PSČ 669 02 Znojmo
<br> dále jen „žadatel“ a na základě toho obec MALHOSTOVICE jako místně příslušný správce komunikace podle 5 24 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů á š 39 odst.5,vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> povoluje
<br> uzavírku místní komunikace „ V Chaloupkách “,parc.č.112/1 a část parc.č.712/2 vše v k.ú.NUZIROV od 20.05.2024 do 25.06.2024 z důvodu stavby nové dešťové kanalizace <.>
<br> Pro uzavírka se stanovují tyto podmínky:
<br> 1) Uzavřený úsek bude dodavatelem zakázky f.Inženýrské stavby Jebáček s.r.o <.>,se sídlem Popice 11,PSČ 669 02 Znojmo řádně označen a zabezpečen ve smyslu 5 37 odst.2,vyhlášky č.30/2001 Sb <.>
<br> 2) Průchod pro pěší musí být trvale zajištěn.Pro případ potřeby bude zaiištěn příjezd — přístup pro osobu/by ZTP
<br> 3) Objízdná trasa nelze stanovit * pouze nejbližší příjezd místní komunikaci parc.č.712/2 v k.ú.NUZÍŘOV
<br> 4) Po dobu uzavírky nebude respektována žádná plocha pro parkování vozidel
<br> 5) Po skončení uzavírky bude komunikace neprodleně zprůjezdnčna
<br> 6) Obec MALHOSTOVICE prostřednictvím dodavatele zakázky zodpovídá za udržení čistoty a pořádku ...

Načteno

edesky.cz/d/9715927

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz