« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace č.2 ke stažení zde
Situace č.1 ke stažení zde
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 21883/2024 str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 01 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 11834/2024/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 21883/2024
Počet listů: 2 Počet příloh: 2
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,15.5.2024
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo
zahájeno na základě podání Obce Malhostovice,IČ: 00282057,Malhostovice 75,666 03 Tišnov,ze dne
11.3.2024 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
na pozemních komunikacích – místní komunikaci č.4c a č.10c,v obci Malhostovice,dle přiložených
grafických příloh - „Situace DIO – místní komunikace č.4c“ a „Situace DIO – místní komunikace č.10c“ <.>
<br>
Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České republiky <,>
Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště dopravního inženýrství,Horní 21/731,611 32 Brno ze dne
13.3.2024 pod č.j.KRPB-31078-3/ČJ-2024–0603DI-HUM <.>
<br>
Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> • Provedení místní úpravy provozu (dopravní značení) na pozemních komunikacích – místní
komunikaci č.4c a č.10c,v obci Malhostovice bude realizováno dle přiložených grafických příloh
potvrzených příslušným orgánem policie – Policií České republiky,Doprav...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz