« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB - B170_p353_22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB - B170_p353_22
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno 0 _! Š; l 5 -05- 2024 č__ 000 \M M
<br> Magistrát města Brna Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Odbor územního plánování a rozvoje B R N O
<br> č.j.MMB/0211654/2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle 5 6 odst.1 písm.a),5 188 odst.3,5 55b odst.2 ve spojitosti s 5 52 odst.1,2 a 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"),ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na © 334a odst.2 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a s 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění pozdějších předpisů,oznamUje
<br> veřejné projednání
<br> návrhu Změny ÚPmB _ B170_p353_22 Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br> v pondělí 17.června 2024 ve 14:00 hod v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno,v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží <.>
<br> Cílem změny ÚPmB — B17043353_22 je vytvořit územní podmínky pro zajištění dopravní obsluhy navazujícího území a terminálu hromadné dopravy ve Starém Lískovci.Řešené území změny se nachází na území MČ Brno— Starý Lískovec v k.ú.Starý Lískovec.Jedná se o změnu pořizovanou zkráceným postupem dle 5 55a a následujících ustanovení stavebního zákona <.>
<br> Návrh Změny ÚPmB — Bl70JJ353_22 bude vystaven vbudově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 15.05.2024 do 24.06.2024 včetně,a dále na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/platnv-uzemni-Dlan/zmenv—uzemniho-planu/zmenv—upmb-samostatne/zmena-uzemniho- olanu-mesta-brna-2022-b170 0353 22/
<br> Dle ust.š 55b odst.2 stavebního zákona se pro veřejné projednání návrhu změn územního plánu použije obdobně ust.© 52 od...

Načteno

edesky.cz/d/9713518

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz